Łukasz Dragan

Powstanie nowa bieżnia na boisku Kalwarianki

W piątek 5 lutego przeprowadzono kolejne konsultacje i rozmowy w sprawie modernizacji obiektu, na których ostatecznie zaakceptowano zmiany projekcie. Podjęto też decyzję, że już na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostanie zabezpieczona kwota 2 mln z przeznaczeniem na przebudowę  bieżni MKS Kalwarianka, po zabezpieczeniu tej kwoty zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Dzięki progom zwalniającym będzie bezpieczniej przed Halą Sportową na Broniewskiego

W dniu wczorajszym (19 grudnia) zamontowano progi zwalniające na ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Progi zwalniające przy przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do hali sportowej zostały zamontowane z inicjatywy Przewodniczącego Osiedla nr 1 Tadeusza Steli i Radnego Rady Miejskiej Łukasza Dragana.

Inauguracyjne Spotkanie Zarządów Osiedli nr 1 i 2

W środę 8 maja 2019 r. o godzinie 18.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie pracy Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej. 25 kwietnia Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył nominację dla wybranych w ostatnich wyborach Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – Marioli Kachnic i Tadeusza Steli. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta.