W ciągu najbliższych 2 lat powstaną 123 nowe…

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy kolejną bardzo dobrą informację, otóż Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała kolejną dotację, w wysokości 1,633 mln złotych na budowę 123 przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim terenie. W dniu 14 listopada 2019 r.…

Można uzyskać do 5000 zł na małą retencję…

1 lipca rozpoczął się nabór wniosków w programie Moja Woda. Można zyskać nawet 80 proc. (ale nie więcej niż 5 tys. zł) dofinansowania budowy przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. Celem programu jest łagodzenie skutków suszy…

W czwartek zainaugurowano remont fragmentu linii kolejowej nr…

Sprawniejsze i dostępniejsze podróże pociągiem z Krakowa do Bielska - Białej oraz dodatkowy przystanek w Wadowicach i nowe perony w Barwałdzie Średnim, Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie, Andrychowie będą efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.…

Od 2 lipca nowe numery telefonów w jednostkach…

Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w województwie małopolskim. Zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47.   Nazwa Komendy Obecny numer telefonu służb dyżurnych…

Czy Radni przyjmą uchwałę o dopłatach do łapania…

W dniu jutrzejszym Burmistrz Augustyn Ormanty składa pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu mikroretencji „Oszczędzam wodę, łapię deszcz”. Uchwała zakłada wparcie finansowe od Gminy dla gospodarstw domowych pragnących zbierać i efektywnie…

Powraca kino plenerowe w Kalwarii

Jak co roku zapraszamy na letnie kino plenerowe przy sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Tym razem odbędą się dwa pokazy, 10 lipca i 7 sierpnia. CKSiT zadba o zachowanie bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi…