Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska dostała 152 tys. na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nasza Gmina otrzymała 152 tys. zł na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dotacji celowa pochodzi z budżetu Województwa Małopolska w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 roku.

Przed nami dyskusja o stanie Gminy – tylko do jutra można się do niej zapisać

Przed nami drugi raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zgodnie z ustawą Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej do dnia 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni. Zgodnie z ustawą, na sesji na której Radni będą głosować za przyjęciem, lub odrzuceniem Raportu, głos mogą zabrać także mieszkańcy. Zgłoszenie chęci zabrania głosu mija jutro (24 czerwca 2020 r.) o godz. 15:30.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza w powiecie przekazała dane teleadresowe Poczcie Polskiej

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenckimi 10 maja br. Poczta Polska zwróciła się do samorządów o przekazanie danych teleadresowych celem przesłania pakietów wyborczych. Wiele samorządów sprzeciwiło się temu, gdyż otrzymane prośby o przekazanie danych nie były podpisane cyfrowo. Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza przekazała te spisy w powiecie.