/Przed nami dyskusja o stanie Gminy – tylko do jutra można się do niej zapisać

Przed nami dyskusja o stanie Gminy – tylko do jutra można się do niej zapisać

Przed nami drugi raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zgodnie z ustawą Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej do dnia 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni. Zgodnie z ustawą, na sesji na której Radni będą głosować za przyjęciem, lub odrzuceniem Raportu, głos mogą zabrać także mieszkańcy. Zgłoszenie chęci zabrania głosu mija jutro (24 czerwca 2020 r.) o godz. 15:30.

Raport został opracowany przy udziale pracowników Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz jednostek organizacyjnych Gminy i podsumowuje działalność Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019, w szczególności: − realizację polityk, programów i strategii, − realizację uchwał Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, − część analityczną obejmującą: finanse gminy, demografię i politykę prorodzinną, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, oświatę i wychowanie, kulturę, sport, gospodarkę komunalną, gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, współpracę z organizacjami pozarządowymi.

RAPORT O STANIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZA ROK 2019

Zgłoszenia do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2019” należy składać w biurze Rady Miejskiej pok. nr 17 II piętro. Termin składania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2020 r. do godziny 15.30. Sama debata odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w nowo oddanej sali posiedzeń Rady Miejskiej przy ul. Targowej 1b, w tzw. starym PKO (naprzeciwko Poczty). Pół godziny przed debatą sala zostanie uroczyście poświęcona.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i skorzystania z możliwości debaty nad nim.

 

0 0 vote
Article Rating
Reklama