/Potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem w gminie Kalwaria Zebrzydowska

Potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem w gminie Kalwaria Zebrzydowska

Potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem. W dniu dzisiejszym 25 marca 2020 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wadowicach poinformowała, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u dwóch osób z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Badania potwierdziły zakażenie u dwojga mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej (kobiety i mężczyzny w sile wieku), osoby te czują się dobrze, przebywają w izolacji domowej. Jak informuje Sanepid klatka schodowa bloku, w którym zamieszkują osoby zakażone będzie poddana dezynfekcji. Ponadto, zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska kwarantanną domową objętych jest 87 osób.

Funkcjonariusze Policji zostali upoważnieni do kontrolowania osób przebywających na kwarantannie domowej, funkcjonariusze policji będą również kontrolować, zgromadzenia powyżej 2 osób na terenie gminy, zostali oni zobowiązani do nakładania mandatów na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny.

fot. george Crux

0 0 vote
Article Rating
Reklama