koronawirus

Placówki wsparcia dziennego, kluby senior +, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej zawieszają działalność do 16 sierpnia

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika przedłużone zostało zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniorów w tym placówkach działających w ramach programu Senior +, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej od dnia 3 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r.

Ponad 900 tysięcy złotych otrzymała Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach Tarczy 4.0 dla samorządów

Ponad 920 tysięcy złotych otrzyma gmina Kalwaria Zebrzydowska z Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS) w ramach tarczy antykryzysowej. W piątek (26 czerwca 2020 r.) w Wadowicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego, który poinformował o szczegółach FIS dla samorządów z ziemi wadowickiej. Do gmin powiatu wadowickiego trafi łącznie 15,84 min zł.

Gmina Kalwaria odwołuje wszystkie wydarzenia kulturalne w tym półroczu

Jak było do przewidzenia Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej odwołał wszystkie wydarzenia kulturalne, które były planowane w tym półroczu w związku z epidemią koronawirusa. Nie odbędzie się więc uroczyści i imprezy związane z Mikołajem Zebrzydowskim, Janem Pawłem II, Cudem nad Wisła i 30-leciem samorządności.

Uczniowie z Kalwarii nagrali klip „Wszystko będzie dobrze” – do obejrzenia na youtube

Z inicjatywy uczniów klasy VIIa Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej powstał klip odnoszący się do aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Klip „Wszystko będzie dobrze” powstał w odpowiedzi na sytuację w jakiej znaleźli się ludzie na całym świecie. Czas zagrożenia pandemią koronawirusa ograniczył nas, zamknął w domach, zmienił całkowicie nasze życie, relacje z przyjaciółmi, nawet z rodziną. Ten trudny czas, gdy każdy obawia się o to, co przyniesie następny dzień spowodował, że wielu ludzi zaczęło widzieć świat w ciemnych, szarych barwach.