epidemia

Placówki wsparcia dziennego, kluby senior +, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej zawieszają działalność do 16 sierpnia

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika przedłużone zostało zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniorów w tym placówkach działających w ramach programu Senior +, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej od dnia 3 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r.

Gmina Kalwaria odwołuje wszystkie wydarzenia kulturalne w tym półroczu

Jak było do przewidzenia Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej odwołał wszystkie wydarzenia kulturalne, które były planowane w tym półroczu w związku z epidemią koronawirusa. Nie odbędzie się więc uroczyści i imprezy związane z Mikołajem Zebrzydowskim, Janem Pawłem II, Cudem nad Wisła i 30-leciem samorządności.

Uczniowie z Kalwarii nagrali klip „Wszystko będzie dobrze” – do obejrzenia na youtube

Z inicjatywy uczniów klasy VIIa Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej powstał klip odnoszący się do aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Klip „Wszystko będzie dobrze” powstał w odpowiedzi na sytuację w jakiej znaleźli się ludzie na całym świecie. Czas zagrożenia pandemią koronawirusa ograniczył nas, zamknął w domach, zmienił całkowicie nasze życie, relacje z przyjaciółmi, nawet z rodziną. Ten trudny czas, gdy każdy obawia się o to, co przyniesie następny dzień spowodował, że wielu ludzi zaczęło widzieć świat w ciemnych, szarych barwach.

W dobie koronawirusa. Kolejna wideokonferencja z udziałem powiatowych służb

Podsumowanie działań zrealizowanych w okresie świątecznym było głównym tematem dyskusji podczas wczorajszej (15 kwietnia) wideokoferencji, w której tradycyjnie wzięli udział starosta Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, komendanci powiatowi policji i państwowej straży pożarnej, a także dyrektorzy szpitala powiatowego oraz Sanepidu.

Wszystkie szkoły zamknięte! Kalwaria odwołuje imprezy i zajęcia.

Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie. Placówki będą zamknięte od poniedziałku (16 marca) – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych dotyczy także tych niepublicznych.