/Placówki wsparcia dziennego, kluby senior +, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej zawieszają działalność do 16 sierpnia

Placówki wsparcia dziennego, kluby senior +, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej zawieszają działalność do 16 sierpnia

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika przedłużone zostało zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniorów w tym placówkach działających w ramach programu Senior +, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej od dnia 3 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r.

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania jest spowodowane sytuacją epidemiczną na terenie Powiatu Wadowickiego i jest rekomendowane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jest to działanie celowe i konieczne w zaistniałej sytuacji.

0 0 vote
Article Rating
Reklama