Fundacja Dziedzictwo

Śladami Mikołaja Zebrzydowskiego Wojewody Krakowskiego, fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej

Już od pięciu lat Fundacja Dziedzictwo realizując swoje cele statutowe organizuje na niwie kultury różnorodne projekty, przybliżając mieszkańcom powiatu wadowickiego wiedzę o naszych wspólnych korzeniach, naszej przeszłości próbując ocalić od zapomnienia ten wspaniały dorobek – nasze lokalne dziedzictwo. W ramach tej działalności, w roku 2020, w którym obchodzimy 400 lecie śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego fundatora miasta Kalwaria Zebrzydowska – Wojewody Krakowskiego, przybliża sylwetkę człowieka, którego losy i działalność bardzo mocno wpisują się w historię Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku.