/Śladami Mikołaja Zebrzydowskiego Wojewody Krakowskiego, fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej

Śladami Mikołaja Zebrzydowskiego Wojewody Krakowskiego, fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej

Już od pięciu lat Fundacja Dziedzictwo realizując swoje cele statutowe organizuje na niwie kultury różnorodne projekty, przybliżając mieszkańcom powiatu wadowickiego wiedzę o naszych wspólnych korzeniach, naszej przeszłości próbując ocalić od zapomnienia ten wspaniały dorobek – nasze lokalne dziedzictwo. W ramach tej działalności, w roku 2020, w którym obchodzimy 400 lecie śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego fundatora miasta Kalwaria Zebrzydowska – Wojewody Krakowskiego, przybliża sylwetkę człowieka, którego losy i działalność bardzo mocno wpisują się w historię Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku.

Mikołaj Zebrzydowski, jest jedną z najważniejszych postaci swojej epoki. Fundacja Dziedzictwo podjęła się więc próby przekazanie wiedzy dotyczącej oddziaływań Mikołaja Zebrzydowskiego oraz tego okresu historycznego – przełomu XVII i XVIII wieku – na naszą współczesność oraz pokazanie znaczenia dziedzictwa kulturowego, które pozostawił nam ród Zebrzydowskich oraz jego spadkobierca – ród Czartoryskich. W tym celu zorganizowano dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska i okolic zwiedzanie krakowskich muzeów, podczas którego popularyzowano wiedzę na temat roli jaką odegrał Kraków w kształtowaniu dziedzictwa naszego regionu. Wychodząc bowiem za śladami tamtych wydarzeń (w których brał udział Mikołaj Zebrzydowski) z Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej docieramy do Krakowa – najważniejszego ośrodka nauki i kultury Małopolski – mówi Prezes Fundacji Dziedzictwo Halina Cimer.

Poruszając się śladami działalności Zebrzydowskiego Fundacja chciała opowiedzieć mieszkańcom Ziemi Wadowickiej bardzo ważny rozdział historii Polski, oraz historii naszego powiatu i regionu. Poznając przeszłość budujemy dobrą przyszłość. Tym sposobem chcemy zaspokoić potrzebę promocji zasobów i potencjału kulturowego lokalnego środowiska, którymi są lokalne zabytki, zwyczaje, tradycje, obrzędowość, zaciekawić losami lokalnych bohaterów (artystów, ludzie nauki, rzemieślników, architekturą, budownictwem). 

Tym razem kolejna 20 osobowa grupa mieszkańców z terenu gmin (niestety bardzo okrojona ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, stosowane w okresie pandemii) Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Stryszów, Mucharz i Andrychów miała możliwość uczestniczyć w bezpośrednim spotkaniu z kulturą ukrytą w zabytkach stolicy Małopolski – dawnej siedziby królów Polski, bardzo ważnego ośrodka nauki, kultury, sztuki i gospodarki – którego rola i wpływ na rozwój kulturowy i gospodarczy ziem Powiatu Wadowickiego była i nadal pozostaje fundamentalna. Nie jest to koniec naszej działalności i nadal wędrujemy śladami Mikołaja Zebrzydowskiego, Kolejna piesza wyprawa jest już przygotowana, tym razem w miesiącu sierpniu zaprosimy sympatyków na spacer z Klasztoru Ojców Bernardynów do Lanckorony – dodaje Pani Prezes.

5 1 vote
Article Rating
Reklama