Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

„Wojtyła Od-Czytany” – projekt na setną rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II

W roku setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II chcemy wspólnie sięgnąć do literackich dzieł Karola Wojtyły. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i Wydawnictwo św. Stanisława BM w Krakowie zaprasza do dzielenia się interpretacjami jego utworów poetyckich i dramatycznych.