szopka

Świąteczny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową

W tym roku zapraszamy dzieci, młodzież oraz zespoły rodzinne do świątecznego konkursu plastycznego na przygotowanie szopki bożonarodzeniowej. Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną i muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zgłoszenia do 13 grudnia br. Szczegóły w Regulaminie. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i rodzinne. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaryjska szopka jest jedną z największych i najpiękniejszych w Polsce – fotoreportaż

Czas pomiędzy Świętami, a Nowym Rokiem jest najlepszy do odwiedzenia i podziwiania kalwaryjskiej szopki w Bazylice pw. Matki Bożej Anielskiej. Cisza i majestat jaki codziennie towarzyszy sanktuarium, jest ubogacony szczebiotem najmłodszych, którzy w towarzystwie swych rodziców podziwiają szopkę. Jest to też piękny moment, gdy najmłodsi poznają symbolikę Świąt Bożego Narodzenia.

Kalwaryjskie Betlejem

Jest jedną z największych szopek w Polsce. Składa się z ok. 150 elementów, w tym 50 ruchomych. Gromadzi dzieci, całe rodziny i tłumy wiernych, którzy oglądając ją mogą odnaleźć miejsce narodzin Zbawiciela w sobie. Kalwaryjski żłobek jest prawie gotowy.Brakuje kilku drobnostek oraz najważniejszego – figury Dzieciątka Jezus.