Miesiąc: Grudzień 2018

Kalwaryjska szopka jest jedną z największych i najpiękniejszych w Polsce – fotoreportaż

Czas pomiędzy Świętami, a Nowym Rokiem jest najlepszy do odwiedzenia i podziwiania kalwaryjskiej szopki w Bazylice pw. Matki Bożej Anielskiej. Cisza i majestat jaki codziennie towarzyszy sanktuarium, jest ubogacony szczebiotem najmłodszych, którzy w towarzystwie swych rodziców podziwiają szopkę. Jest to też piękny moment, gdy najmłodsi poznają symbolikę Świąt Bożego Narodzenia.

Kolędowanie z Janem Pawłem II

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz rodzina Pospieszalskich zapraszają na wspólne „Kolędowanie z Janem Pawłem II”, które odbędzie 28 grudnia 2018 roku w Bazylice Ofiarowania NMP o godz. 19.00.

I Ty możesz zostać sędzią piłkarskim

Jak poinformował nas Łukasz Dragan, Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice organizuje kurs sędziowski dla wszystkich chętnych (mężczyzn i kobiet) z terenu powiatu wadowickiego i suskiego. Kurs jest bezpłatny (kursanci pokrywają tylko koszty materiałów szkoleniowych).

Twój szczęśliwy numerek

Teatr musi coś wnosić w życie aktora i widza, a nie tylko być dodatkiem, pozwalającym wypełnić przykry obowiązek kontaktu z literaturą. Taki właśnie teatr zamierzamy uruchomić w Kalwarii, a pierwszy spektakl rodzącej się grupy przypadnie na ostatnią sobotę ferii 26. stycznia, czyli przeddzień wyzwolenia Obozu w Auschwitz-Birkenau.

Ferie zimowe z CKSiT

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii zaprasza dzieci do skorzystania z bogatego programu warsztatów, wyjazdów i spektakli organizowanych w czasie ferii zimowych.

Szczegółowy rozkład zajęć znajduje się na plakacie
informacyjnym, prawie każdego dnia ferii odbywają się wydarzenia dedykowane najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy. Niektóre propozycje są darmowe, pozostałe mają atrakcyjne ceny, pozwalające rodzicom zapisywać dzieci na wiele wydarzeń.