Kalwaria Zasługuje na dobrą zmianę – Tadeusz Stela to szansa na nią

Szanowni Wyborcy!

W najbliższą niedzielę (21 października), odbędą się wybory samorządowe. To czas podjęcia ważnych decyzji, co do przyszłości Naszej małej ojczyzny jaką jest Miasto i Gmina Kalwaria Zebrzydowska. Od Państwa wyborów zależy kto i w jaki sposób będzie realizował potrzeby mieszkańców oraz dbał o rozwój i nowoczesność naszego regionu z którego chcemy być dumni. Od Państwa zależy, czy w naszej Gminie dokonają się zmiany. Pani Premier Beata Szydło w ubiegłą niedzielę w Wadowicach wyartykułowała, że Kalwaria Zebrzydowska także zasługuje na dobrą zmianę, na możliwość aby inni korzystali z jej historii, na możliwość lepszej współpracy z rządem!

O mnie

Mam 46 lat i od urodzenia mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zdobyłem wykształcenie wyższe zawodowe (jestem absolwent Wydziału Zarządzania i Turystyki o specjalności Zarządzanie Firmą) i obecnie kontynuuję drugi kierunek o specjalności  Zarządzanie i Administracja Publiczna. Od 20 lat prowadzę z sukcesami własną firmę działając w branży obuwniczej i handlowej. Od dawna służę mieszkańcom działając społecznie jako: Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Zarządu Osiedla, członek Rady Społecznej SPZOZ, a także działam charytatywnie w Caritasie. Z przyjemnością gram w Miejskiej Orkiestry Dętej, której jestem prezesem.Na płaszczyźnie społecznej udało mi się skutecznie między innymi współrealizować wraz z Radą Miejską takie działania jak: przekazanie środków finansowych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska, termomodernizację Ośrodka Zdrowia, pracowni RTG, wymiana starych kotłów węglowych na ekologiczne, przebudowy przyziemia klubu sportowego Kalwarianka, dofinansowania regeneracji boiska sportowego, termomodernizacji budynków OSP, pracowni fizyczno-chemicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej i wiele innych działań na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Drodzy Wyborcy!

Ubiegam się o Urząd Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, gdyż  jestem  przygotowany do podjęcia nowych wyzwań i wiem, że podołam tej zaszczytnej funkcji. Bardzo dobrze znam  środowisko lokalne oraz jego oczekiwania – potrafię je zrealizować. Odpowiedzialność za przyszłość naszej gminy jest dla mnie najistotniejsza. Musimy  spożytkować dorobek lokalnej społeczności, a przede wszystkim  przedsiębiorczości, tradycji oraz  dobrą lokalizację gminy. Nie zgadzam się na dalszą stagnację i zmarnowanie kolejnej szansy, bo to My Razem zbudujemy naszą przyszłość, zapewniając rozwój  sobie i kolejnym pokoleniom. Musimy wykorzystać tą pięcioletnią szansę.

Połączenie tradycji z nowoczesnością, bezpieczeństwo mieszkańców, dobra służba zdrowia, czyste środowisko, dobra edukacja i opieka społeczna to filary, na których  pragnę budować przyszłość Naszego Miasta i Gminy. Mam dobry plan na rozwój Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej. Razem z nową Radą Miejską zapewnimy warunki dla jej rozwoju. Moje działanie opieram  na haśle zawartym w słowach: Siła, Mądrość, Rozwój.

Szanowny Wyborco!

Nasza Gmina Kalwaria Zebrzydowska zasługuje na ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ, SUKCES

Spójrzcie Państwo na mój program i oceńcie czy warto dać mi szansę.

Program wyborczy:

Ekologia – Środowisko

 • Dokończenie inwestycji związanych z kanalizacją Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz realizacja tych zadań poprzez różne formy kanalizacji sołectw przede wszystkim gospodarstw domowych. Realizacja programu „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”
 • Uruchomienie programu ochrony powietrza „EKOLOGICZNA KALWARIA” – realizacja programów związanych z wymianą kotłów grzewczych, odnawialnych źródeł energii, instalacji urządzeń fotowoltaicznych, pomp wody, termomodernizacji budynków publicznych oraz prywatnych nieruchomości – realizacja programu rządowego „CIEPŁY DOM” czy też programu „JAWOR” oraz „CZYSTE POWIETRZE”
 • Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz pozyskiwanie alternatywnych źródeł np. studnie głębinowe oraz innych technologicznych rozwiązań

Rozwój Gospodarczy – BURMISTRZ BĘDZIE MENADŻEREM NASZEJ GMINY

 • Realizacja Strategii i Planowania Biznesu dla terenów aktywności gospodarczej wraz z pakietem proinwestycyjnym – ulgi podatkowe, pomoc w realizacji inwestycji
 • Budowa nowoczesnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej dla obszarów aktywności gospodarczej z uwzględnieniem planów BDI oraz pomoc formalna w projektach inwestycyjnych
 • Wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej, w szczególności młodych przedsiębiorstw – „Pakiet dla Młodych”
 • Utworzenie terenów przeznaczonych pod realizację rządowego programu Mieszkanie+, budownictwo wielorodzinne oraz pod budownictwo indywidualne
 • Organizacja wspólnych targów lokalnych przedsiębiorstw z profesjonalną promocją
 • Wsparcie projektów modernizacji firm produkcyjnych, usługowych, handlowych
 • Uruchomienie programu „Promocja Kalwaryjskiego Rzemiosła” – Wyodrębnienie środków na promocję lokalnej przedsiębiorczości. Realizacja „DNI RZEMIOSŁA”
 • Odnowa terenów byłej „Winiarni” w Brodach zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców
 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego – wyodrębnienie środków na ten cel w Budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • Wykorzystanie technologii multimedialnej do komunikacji z Urzędem „e-Urząd”
 • Stworzenie Biura Obsługi Klienta na parterze budynku
 • Ograniczenie do minimum czasu formalności oraz dostępność internetowa 24-godziny na dobę poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – elektroniczny przepływ informacji
 • Wykorzystanie możliwie największej ilości środków unijnych oraz programów rządowych

Dobry Transport i Komunikacja

 • Kontynuacja działań na rzecz budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
 • Pilne rozwiązanie problemów z transportem zbiorowym, dążenie do realizacji komunikacji Kalwarii z Krakowem poprzez „Szybką kolej aglomeracyjną” wraz z budową parkingów dla podróżujących
 • Wdrożenie nowych rozwiązań komunikacyjnych rozwiązujących problemy poszczególnych sołectw: Leńcz, Podolan, Zarzyc Wielkich i Małych, Przytkowic, Stanisławia Dolnego oraz Bugaja
 • Modernizacja dróg i chodników gminnych zgodnie z założonym harmonogramem poprzez wymianę nawierzchni oraz ich przebudowę
 • Przeprowadzenie regulacji prawnej własności dróg
 • Wdrożenie programu „ENERGOOSZCZĘDNA GMINA” – pakiet rozwiązań energooszczędnych: budowa i wymiana oświetlenia na bardziej ekologiczne
 • Szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Realizacja przedsięwzięć zawartych w Planach Odnowy Miejscowości

Troska o Zdrowie i Oświatę

 • Budowa i Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu Seniora
 • Budowa Szkolnych Boisk Rekreacyjnych
 • Unowocześnianie bazy szkolnej: remont oraz budowa obiektów szkolnych i sportowych wraz z wyposażeniem
 • Instalacja systemu monitoringu w budynkach publicznych na terenie sołectw w jeden zintegrowany system Gminny np. Orliki, place zabaw itp.
 • Zwiększenie dostępności platform multimedialnych dla szkół
 • Zabezpieczenie i poszerzenie oferty publicznej służby zdrowia dla mieszkańców – m. in. rezonans magnetyczny

Aktywna Rekreacja

 • Budowa Gminnego Parku Wodnego – nowoczesnego krytego basenu wraz z pakietem wielofunkcyjnym – profesjonalną siłownią i kręgielnią z wykorzystaniem innowacyjnych technologii wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy pozyskaniu środków zewnętrznych bądź Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
 • Rewitalizacja Rynku oraz ulicy 3-go Maja z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców
 • Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Miasta oraz w Sołectwach w obrębie szkół, kościołów, klubów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej
 • Remont infrastruktury sportowej przy wykorzystaniu programów rządowych oraz unijnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: budynki, bieżnie, korty, boiska oraz tworzenie nowych obiektów
 • Budowa ścieżek rowerowych i tras Nordic Walking
 • Stworzenie strefy rekreacyjnej wraz z zapleczem turystyczno-gastronomicznym

Upowszechnienie Kultury

 • Szersze wykorzystanie zasobów instytucji kultury – współpraca Szkoły Muzycznej i CKSiT
 • Stworzenie rocznego harmonogramu kulturalnego Miasta i Gminy
 • Realizacja „DNI KULTURY MŁODYCH” – YOUNG SUMMER FESTIVAL
 • Utworzenie darmowego dostępu do internetu na terenach użyteczności publicznej
 • Reorganizacja czasu pracy Instytucji Publicznych, w szczególności CKSiT
 • Ożywienie współpracy z zagranicznymi miastami partnerskimi z nastawieniem na współpracę turystyczną, kulturalną i gospodarczą
 • Nawiązanie współpracy z polskimi miastami partnerskimi: obozy sportowe, zielone szkoły, wykorzystanie zaplecza sportowo-rekreacyjno-turystycznego
 • Koordynacja i wspieranie oddolnych inicjatyw na terenie całej Gminy
 • Promowanie i pomoc organizacjom społecznym w pisaniu projektów
 • Zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie organizacji sportowych i Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Wsparcie różnorodnych form działalności organizacji kulturalnych oraz młodzieżowych
 • Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców: wycieczki, pikniki, spotkania kulturalne
 • Realizowanie przyszłościowych inicjatyw młodzieży

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

About Author