Znamy wyniki matur dla szkół powiatu wadowickiego w formule 2015 – dla tegorocznych absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia

Publikujemy wybrane wyniki egzaminu maturalnego dla szkół średnich z powiatu wadowickiego w formule 2015.

Wyniki dla poszczególnych szkół w powiecie wadowickim w formule 2015 (stan na 4 lipca 2023 r.):

Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
dla całego egzaminu dojrzałości
* Otrzymali świadectwo dojrzałości – liczba * Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych * zdawalność (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 85 99 86
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 20 24 83
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum 7 13 54
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 38 62 61
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum 2 3  
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 38 57 67
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 25 36 69
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 99 109 91
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 19 23 83
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum 1 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 80 86 93
Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
  język polski poziom podstawowy (E)   język polski ustny (E)
* zdawalność (%) * liczba zdających średni wynik (%) * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 86 99 66 99 100 62
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 83 24 66 24 100 51
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum 54 13 61 13 92 59
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 61 63 58 63 94 48
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum   3   3    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 67 59 54 57 93 40
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 69 37 67 36 100 57
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 91 109 68 109 97 57
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 83 23 68 23 87 42
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum   1   1    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 93 86 66 87 97 57

 

Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
język angielski poziom podstawowy (E)     język angielski ustny (E)
* liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 99 99 77 99 97 72
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 24 100 66 24 100 68
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum 13 100 63 13 92 57
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 62 92 65 61 97 64
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum 3     3    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 59 79 55 57 82 50
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 37 81 63 36 100 58
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 109 99 76 109 97 75
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 21 95 68 21 95 63
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum 1     1    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 86 99 79 85 100 78

 

Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
matematyka poziom podstawowy (E) matematyka poziom podstawowy (E)
* liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 99 89 59 99 89 59
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 24 88 49 24 88 49
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum 13 54 36 13 54 36
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 63 66 43 63 66 43
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum 3     3    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 59 91 53 59 91 53
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 37 89 47 37 89 47
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 109 94 62 109 94 62
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 23 91 59 23 91 59
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum 1     1    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 86 98 71 86 98 71

 

Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
geografia poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 15 37
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum    
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum 1  
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 17 31
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum 1  
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 21 28
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 10 32
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 31 45
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 12 33
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 3  

 

 

Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
biologia poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 2  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum    
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 4  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 5 16
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 8 26
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 2  
Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
fizyka poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 5 9
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum    
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 1  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum    
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 2  
Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
historia poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 6 33
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 2  
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 2  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum 1  
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 1  
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 2  
Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
informatyka poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 2  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum    
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 1  
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 23 33
Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
język angielski poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 66 60
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 12 43
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum 13 40
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 35 60
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 33 46
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 27 44
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 71 58
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 11 45
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 68 58
Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
język polski poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 12 56
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 1  
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 3  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 6 31
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 40 53
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 3  

 

Nazwa szkoły Miejscowość typ placówki
matematyka poziom rozszerzony (E)
* liczba zdających średni wynik (%)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE – TECHNIKUM NR 1 IM.PROF.TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W ANDRYCHOWIE Andrychów technikum 26 12
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ-TECHNIKUM NR 2 Andrychów technikum 3  
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W ANDRYCHOWIE ZDZ W KATOWICACH Andrychów technikum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – TECHNIKUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska technikum 1  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska liceum    
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY – TECHNIKUM Radocza technikum 8 11
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Wadowice technikum 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice technikum 34 23
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH Wadowice technikum 8 9
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice liceum    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – TECHNIKUM NR 1 IM.KS.STANISŁAWA STASZICA W WADOWICACH Wadowice technikum 52 21

 

Żródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x