Znamy wyniki matur dla szkół powiatu wadowickiego w formule 2023 – dla tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego

Publikujemy wybrane wyniki egzaminu maturalnego dla szkół średnich z powiatu wadowickiego w formule 2023.

Wyniki dla poszczególnych szkół w powiecie wadowickim w formule 2023 (stan na 4 lipca 2023 r.):

Nazwa szkoły Miejscowość dla całego egzaminu dojrzałości
* Otrzymali świadectwo dojrzałości – liczba * Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych * zdawalność (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 152 159 96
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów 11 11 100
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 117 117 100
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa 2 9 22
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 48 54 89
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 40 48 83
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 145 145 100

 

Nazwa szkoły Miejscowość język polski poziom podstawowy (M) język polski ustny (M)
* liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 159 98 68 159 100 78
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów 11 100 57 11 100 72
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 117 100 71 117 100 77
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa 10 100 51 9 100 47
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 54 100 71 54 100 77
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 48 98 59 48 98 57
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 145 100 76 145 100 84

 

Nazwa szkoły Miejscowość język angielski poziom podstawowy (M) język angielski ustny (M)
* liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 156 99 84 156 100 84
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów 11 100 71 11 100 63
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 110 100 80 110 100 77
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa 10 56 34 10 100 39
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 54 98 79 54 100 82
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 46 91 73 46 100 74
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 145 100 94 145 100 92
Nazwa szkoły Miejscowość język niemiecki poziom podstawowy (M) język niemiecki ustny (M)
* liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów            
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów            
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 7 100 52 7 100 59
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa            
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice            
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 2     2    
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice            
Nazwa szkoły Miejscowość matematyka poziom podstawowy (M)
* liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 159 97 72
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów 11 100 68
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 117 100 74
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa 10 44 31
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 54 91 66
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 48 90 54
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 145 100 89
Nazwa szkoły Miejscowość biologia poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 44 45
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 18 53
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 11 35
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 2  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 54 69
Nazwa szkoły Miejscowość chemia poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 28 29
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 4  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 2  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 1  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 41 64
Nazwa szkoły Miejscowość filozofia poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 1  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 9 15
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 1  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice    
Nazwa szkoły Miejscowość fizyka poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 6 58
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 2  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 3  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 1  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 9 40
Nazwa szkoły Miejscowość geografia poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 15 49
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 14 47
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 7 59
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 7 40
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 16 61
Nazwa szkoły Miejscowość historia poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 12 36
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 8 36
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 1  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 9 49
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 6 64

 

Nazwa szkoły Miejscowość informatyka poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 2  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 6 29
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice    
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 5 60
Nazwa szkoły Miejscowość język angielski poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 127 71
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów 10 37
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 74 65
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 40 66
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 40 48
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 132 80
Nazwa szkoły Miejscowość język niemiecki poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 1  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska    
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 5 16
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice    
Nazwa szkoły Miejscowość język polski poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 50 50
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów 2  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 23 59
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa 7 9
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 30 50
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 14 33
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 40 64
Nazwa szkoły Miejscowość matematyka poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 60 41
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 24 59
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa 2  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 14 33
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 11 7
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 78 64
Nazwa szkoły Miejscowość wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M)
* liczba zdających średni wynik (%)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE Andrychów 3  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Andrychów    
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Kalwaria Zebrzydowska 9 36
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ Jaszczurowa    
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. J. TISCHNERA Wadowice 8 26
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH Wadowice 23 31
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH Wadowice 26 56

 

Żródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x