Urząd Miasta ogłosił konkursy: w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia

W dniu dzisiejszym (17 grudnia 2018 r.) Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłosił otwarte konkursy ofert:  na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Oferty należy składać odpowiednio do dnia 3 i 2 stycznia 2019 r.

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
zaprasza

działające w obszarach pożytku publicznego:
– organizacje pozarządowe
– podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

I. Rodzaj zadania:
1. Kultura fizyczna i sport na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu
1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 460.000 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.
2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 2 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich: 
2016 – 440.000 złotych
2017 – 450.000 złotych
2018 – 450.000 złotych

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 I piętro, pokój nr 10, tel. 33-87-64-012.


[BIP] Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
zaprasza

działające w obszarach pożytku publicznego:
– organizacje pozarządowe
– podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

I. Rodzaj zadania:
1. Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu
1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 33.000 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 28 grudnia 2019 roku.
2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 2 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 2 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich:
2015 – 15.000 złotych
2016 – 15.000 złotych
2017 – 15.000 złotych
2018 – 32.280 złotych

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 I piętro, pokój nr 10, tel.33-87-64-012.


[BIP] Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x