Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska

Urząd Miasta opublikował Raport o Stanie Gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawia Radzie Miejskiej do dnia 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni. Niniejszy raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie, pozwala uzyskać wgląd w sytuację społeczną, gospodarczą i ekonomiczną Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Mirosław Nowak odchodzi z kalwaryjskiego magistratu do andrychowskiej spółki komunalnej AEC

Odejście Mirosława Nowaka znanego samorządowca (radnego powiatowego) z funkcji kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska, spowodowane jest powołaniem go w dniu wczorajszym (19 sierpnia 2019 r.) na funkcję prezesa spółki komunalnej Andrychowskiej Elektrociepłowni (AEC Sp. z. o.o.). Spółka ta ma rozpocząć działalność 1 września br.

Burmistrz zaprasza na nieistniejącą wystawę

Drogiemu nam wszystkim Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska obchody Święta Niepodległości przysparzają niewypowiedzianych problemów.Tym razem za pośrednictwem strony Urzędu Miasta zaprosił wszystkich na wystawę „Ojcowie Niepodległości” – która wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości [link]. Szkoda tylko, że tej wystawy nie ma. nie