korupcja

PZPN zawiesiło 3 sędziów w podookręgu Wadowickim w związku z korupcją

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu dzisiejszym  pismem z dnia 7 marca 2019 r. Prokuratury Okręgowej w Krakowie, na podstawie art. 129 pkt f) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, postanowił o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec sędziów piłkarskich Podokręgu Wadowice w Małopolskim Związku Piłki Nożnej: Krzysztofa W., Damiana S. oraz Piotra K. w postaci zakazu prowadzenia meczów piłkarskich do czasu rozpoznania sprawy przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.