akcja prędkość

Weekendowa Akcja Prędkość

21 lipca 2017 r. na terenie powiatu wadowickiego zostały przeprowadzone nasilone działania policyjne celem zapobiegania wypadkom drogowym spowodowanym przez brawurę kierujących, przekraczających dozwoloną prędkość. Podczas akcji skontrolowano 75 pojazdów.

Akcja prędkość Wadowickiej Policji

Nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do warunków drogowych i atmosferycznych jest główną przyczyną wypadków drogowych. W związku z powyższym 3 lipca br. na terenie powiatu wadowickiego przeprowadzono nasilone działania policyjne celem  zapobiegania wypadkom drogowym spowodowanym przez brawurę kierujących, przekraczających dozwolona prędkość.