Podsumowano bezpieczeństwo w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Na dorocznym spotkaniu Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego z Komendantem komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp.Fryderykiem Mamcarczykiem, dokonano podsumowania stanu bezpieczeństwa w gminie za rok 2020.

Na dorocznym spotkaniu Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego z Komendantem komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Fryderykiem Mamcarczykiem, dokonano podsumowania stanu bezpieczeństwa w gminie za rok 2020.

W roku ubiegłym zauważono spadek popełnianych przestępstw i wykroczeń na terenie gminy w porównaniu do roku 2019, przy dość wysokiej wykrywalności. 2020 roku w Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej wszczęto w sumie 206 postępowania przygotowawcze w porównaniu do 222 w 2019 roku. W prowadzonych dochodzeniach stwierdzono zaistnienie 149 czynów w porównaniu do 236 w roku ubiegłym. W 2020 roku wykrywalność wyniosła 77,85 % w porównaniu do 84,74 % w 2019 roku. Jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną to wszczęto 131 postępowania w porównaniu do 149 w roku ubiegłym. Stwierdzono zaistnienie 113 czynów w porównaniu do 168 w roku 2019. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2020 roku kształtowała się na poziomie 74,34 % w porównaniu do 78,57% w roku 2019.

Jeżeli chodzi o wykrywalność w siedmiu podstawowych kategoriach to kształtuje się ona następująco:

  • W kradzieżach mienia w 2020 roku wykrywalność przestępstw była na poziomie 25% w porównaniu do 50% roku 2019.
  • W kradzieżach z włamaniem wykrywalność w 2020 roku kształtowała się na poziomie 26,67.% w porównaniu do 28,57% w roku 2019.
  • W uszczerbku na zdrowiu wykrywalność w 2020 roku kształtowała się na poziomie 100% i utrzymała się na tym samym poziomie w roku 2019.
  • W uszkodzeniu mienia wykrywalność w 2020 roku kształtowała się na poziomie 77,78 % w porównaniu do 58,82% w 2019.
  • W 2020 roku nie odnotowano przestępstw w kategorii rozboje oraz bójki i pobicia.
Przestępczość narkotykowa.

Wszczęto 2 postepowania o przestępstwa określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani, zabezpieczono łącznie 6,05g substancji narkotycznej.

Przestępczość nieletnich.

Ustalono 5 nieletnich sprawców czynów karalnych w kategorii kryminalne.

Programy Prewencyjne.

W celu ograniczenia przestępczości na podległym terenie, funkcjonariusze KP w Kalwarii Zebrzydowskiej, a w szczególności dzielnicowi starają się informować społeczeństwo o aktualnych zagrożeniach. Propagowali min. programy prewencyjne: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda”, „Dzielnicowy bliżej Nas” oraz reagowali na sugestie ze strony społeczeństwa odnośnie pojawiania się nowych miejsc zagrożonych.

Ponadto w celu poprawy stanu bezpieczeństwa funkcjonariusze realizowali takie akcje jak: „Bezpieczne Ferie”, „ Bezpieczne wakacje”, „ Bezpieczna droga do szkoły” , „Zima” , „Bezdomni”.

 

WYKROCZENIA

Przeprowadzono 609 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia z czego 221 dotyczyło wykroczeń zaistniałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie  1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku nałożyli łącznie 302 mandaty karne, w tym 149 mandatów porządkowych.

INTERWENCJE POLICJI NA TERENIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska Policjanci przeprowadzili łącznie 2315 interwencji z czego 176 były to interwencje domowe, a 2094 interwencje w miejscach publicznych.

WYKROCZENIA NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

W analizowanym okresie w KP Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzono 609 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia z czego 221 dotyczyło wykroczeń zaistniałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

  43 U o wychowaniu w. Trzeźwości 77

KW

86§1

KW

119§1

KW

124§1

KW

145§

KW

54 i 116 KW Inne Razem
Kalwaria Zeb.

11

2

9

10

7

2

7

64

112

Zebrzydowice    

1

   

1

2

3

7

Brody  

2

2

5

2

   

15

26

Bugaj        

2

   

5

7

Barwałd G.    

5

1

1

 

3

5

15

Barwałd Śr.    

2

1

   

1

2

6

Stanisław D.            

1

4

5

Przytkowice

1

1

4

2

1

 

3

10

22

Leńcze  

1

1

1

   

3

5

11

Zarzyce  

1

2

 

4

1

 

2

10

Podolany              

0

0

Razem Gmina

12

7

26

20

17

4

20

115

221

 

– spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

– nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt art. 77 KW

– zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 86§ 1 KW

– kradzieży lub przywłaszczenia rzeczy ruchomej art. 119 §1 KW

– niszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy art. 124§1 KW

– zanieczyszczanie miejsca publicznego art. 145KW

– wykroczenia związane z sytuacją epidemiczną art. 54 i 116 KW

SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE

W roku 2020 w szczególności do 16 marca, funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych KP Kalwaria Zebrzydowska przeprowadzili w szkołach, oraz pozostałych placówkach kulturalnych rozmowy z dyrektorami, pedagogami, nauczycielami, pracownikami administracji, jak również z uczniami rozmowy na temat poprawy bezpieczeństwa. Propagowali m.in. akcje:

– „Bezpieczne Ferie 2020”,

– „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”,

– „Stok nie jest dla bałwanów’,

– „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”,

– „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”,

– „Zagrożenia w sieci – zasady bezpiecznego korzystania z sieci internet”,

– „Dzień bezpiecznego internetu – Działajmy razem”,

– „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

W ramach akcji „Świeć Przykładem” rozdane zostały dla uczniów elementy odblaskowe”. Zorganizowano również „Dzień Otwarty Komend”.

Po 16 marca, biorąc pod uwagę ogłoszony w kraju stan epidemii oraz ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars Cov-2, zminimalizowano do niezbędnych, ilość spotkań profilaktycznych ze społeczeństwem ograniczając tym samym transmisję wirusa.

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x