/Czy rozwiązaniem problemu odpadów w gminie Kalwaria będzie współpraca przy powstaniu spalarni w Skawinie?

Czy rozwiązaniem problemu odpadów w gminie Kalwaria będzie współpraca przy powstaniu spalarni w Skawinie?

Mieszkańcy i Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z niepokoją obserwują dynamikę zwiększania się kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi. Jedną z głównych składowych, które mają wpływ na cenę za wywóz odpadów jest cena ich składowania i utylizacji. Gmina Kalwaria Zebrzydowska szuka długoletniej alternatywy dla obecnego systemu.

Ten sam problem dotyka także okoliczne gminy. Wśród kilku rozwiązań, jednym z najbardziej perspektywicznych wydaje się dołączenie się do projektu budowy spalarni odpadów komunalnych, jaka ma powstać na terenie gminy Skawina. W związku z powyższym, Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty postanowił wystąpić z listem intencyjnym do Burmistrza Skawiny Norberta Rzepisko, w którym wyraża zainteresowanie możliwością współpracy między Gminami, poprzez zapewnienie długofalowych dostaw odpadów komunalnych dla mającej powstać w najbliższym dziesięcioleciu spalarni.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska zainteresowana jest włączeniem się proces konsulatacyjny w realizację projektowania i budowy wspomnianej proekologicznej inwestycji, jak i partycypacji ekonomicznej przedsięwzięcia poprzez możliwość zawarcia długoterminowej umowy o przekazaniu procesu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej Gminy. Proponowana inwestycja w Gminie Skawina pozwoli rozwiązać coraz trudniejszy dla mieszańców naszej społeczności problem z zakresie kosztów składnia śmieci, a także zanieczyszczenia środowiska – pisze w liście Burmistrz Augustyn Ormanty.

Warto nadmienić, iż Skawina posiada infrastrukturę do odzyskiwania energii cieplnej, co może spowodować obniżenie kosztów działania instalacji. Nowoczesna spalarnia odpadów jest alternatywą do składowania odpadów w ziemi, które są bombą ekologiczną zostawioną naszym dzieciom i wnukom.

 

0 0 vote
Article Rating
Reklama