Wiemy ile będzie kosztować gra w tenisa

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej opublikowało regulamin dotyczący korzystania z kortów tenisowych na obiektach Kalwarianki. Poza oczywistościami jak gra w obuwiu tenisowym i podaniu że korty będą czynne codziennie w godz. 7:00-22:00. Dowiadujemy się także że cena za 50 minut gry (10 minut przygotowanie kortu dla następnych zawodników) będzie wynosić 30 zł z własnym sprzętem i 45 zł ze sprzętem wypożyczonym.

Pierwszeństwo w nieodpłatnym korzystaniu z kortów ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych, trwających do godziny 15.00 oraz kluby sportowe z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, szkolące dzieci i młodzież. Istnieje możliwość wykupienia karnetu w cenie 400 zł za 10 godzin z wypożyczonym sprzętem i w cenie 250 zł za 10 godzin bez sprzętu. (karnet do wykorzystania w sezonie, tj, od 1kwietnia do 30 października).

 

Poniżej cały regulamin

REGULAMIN
korzystania z kortów tenisowych MKS Kalwarianka

 1. Właścicielem kortów jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (zwana dalej Właścicielem), ul. Mickiewicza 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska.
 2. Zarządzającym obiektem w imieniu Właściciela jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Korty będą czynne codziennie w godzinach od 07:00 do 22:00.
 4. Wejście na korty możliwe jest tylko o pełnych godzinach.
 5. Rezerwacji kortów można dokonać telefonicznie 33 8766 100 bądź bezpośrednio w biurze. Przyjęcie każdej rezerwacji musi zostać potwierdzone przez Zarządzającego.
 6. Pierwszeństwo w nieodpłatnym korzystaniu z kortów ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych, trwających do godziny 15.00 oraz kluby sportowe z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, szkolące dzieci i młodzież.
 7. Osoby indywidualne oraz grupy mogą korzystać z kortów na zasadach odpłatności wg cennika stanowiącego załącznik do regulaminu.
 8. Opłatę za pojedynczą godzinę należy dokonać w recepcji przed wejściem na kort, zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na określoną liczbę godzin. Posiadacze karnetu mają obowiązek dokonywania każdorazowo rezerwacji.
 10. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę.
 11. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.
 12. Czas gry wynosi 50 minut, natomiast 10 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy.
 13. Na kortach obowiązuje obuwie tenisowe.
 14. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.
 15. Na terenie kortów zabrania się:
  • korzystania z obiektu w godzinach innych niż wyznaczone,
  • używania obuwia na metalowych korkach lub kolcach oraz butach typu lanki,
  • wnoszenia opakowań szklanych,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się narkotykami,
  • ustawiania na nawierzchni urządzeń o ostrych krawędziach,
  • zaśmiecania kortu, szczególnie gumą do żucia lub niedopałkami papierosów,
  • ustawiania na nawierzchni urządzeń o ostrych krawędziach,
  • malowania na nawierzchni kortu,
  • poruszania się na skuterach, rowerach, łyżworolkach, wrotkach i deskorolkach,
  • przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających,
  • wchodzenia na ogrodzenie lub urządzenia sportowe,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
  • zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego,
  • rozpalania ognisk,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
 16. Użytkownicy kortów odpowiadają materialnie za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia obiektu.
 17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 18. Jeśli stan kortów nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel (opiekun) ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości właścicielowi / zarządzającemu, celem ich niezwłocznego usunięcia.
 19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 20. Za zdarzenia losowe powstałe podczas użytkowania kortów Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Korzystający użytkują kort (grają i przebywają na korcie) na własną odpowiedzialność.
 21. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren kortów, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.
 22. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. CKSiT nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 23. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że zapoznała\-ł się z polityką prywatności CKSiT dostępną pod linkiem: https://ckstkalwaria.com/rodo/# i w pełni ją akceptuje.
 24. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że jest świadoma/-y uprawnień przysługujących Jej/Mu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.
 25. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  NIP: 551 116 43 95. Wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w : CKSiT w Kalwarii
  Zebrzydowskiej udziela Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Sutor
  email:biuro.ads2@gmail.com ; tel.+48 667 632 020
 26. Korty są monitorowane, wobec czego każda osoba, która w sposób nieprawidłowy, niezgodny z regulaminem korzysta z kortów zostanie zidentyfikowana i pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej.
 27. Zarządca kortów zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych.
 28. Zarządca zastrzega sobie prawo w dostępnie do kortów na własne potrzeby.
 29. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.). W przypadku
  potrzeby zapalenia świateł Korzystający jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.
 30. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie obiektu. Osoby wielokrotnie naruszające przepisy Regulaminu nie będą mogły korzystać z obiektu.
 31. Każda osoba przebywająca na terenie MKS Kalwarianka zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM KORTÓW oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH (załączonymi poniżej), zgodnymi z ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 03 MAJA 2020 ROKU w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 32. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym REGULAMINIE oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH uprawnia CKSiT do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
 33. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU KORTÓW oraz PROCEDUR I ZASAD POSTĘPOWANIA NA KORTACH (patrz: poniżej).PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA NA KORTCH MKS KALWARIANKA W
  CZASIE PANDEMII:
 34. OBOWIĄZUJE LIMIT 4 OSÓB NA KORCIE+TRENER! (+EW.OBSŁUGA, KTÓRA BĘDZIE RÓWNIEŻ WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB NA KORCIE)
 35. PRZYCHODZIMY NA OBIEKT W STROJU SPORTOWYM, PONIEWAŻ SZATNIE BĘDĄ ZAMKNIĘTE ( POZA WC)
 36. DEZYNFEKCJA RĄK DLA WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH OBIEKT JEST OBOWIĄZKOWA! PŁYNY BĘDĄ DOSTĘPNE
 37. GRĘ KOŃCZYMY PRZED CZASEM, ŻEBY ZASIATKOWAĆ KORT I BEZKONTAKTOWO WYMIENIĆ SIĘ Z NASTĘPNYMI GRACZAMI
 38. OBOWIĄZUJE KORZYSTANIE Z MASECZKI OCHRONNEJ NA TERENIE OBIEKTU DO MOMENTU DOTARCIA NA KORT ORAZ PODCZAS JEGO OPUSZCZANIA (NA KORCIE NIE MA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA TWARZY MASECZKĄ).
 39. DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE RODZICÓW ZAWODNIKÓWDODATKOWO:
  • DLA PAŃSTWA WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY REZERWACJĘ KORTÓW I KONTAKT Z OBSŁUGĄ KORTÓW TELEFONICZNIE POD NR 692432596
  • ZALECAMY PŁATNOŚCI METODAMI BEZGOTÓWKOWYMI (KARTY PŁATNICZE, BLIK)
  • ZALECAMY KORZYSTANIE WYŁĄCZNIE Z OSOBISTEGO SPRZĘTU TRENINGOWEGO
  • ZALECAMY ZBIERANIE PIŁEK DO KOSZA TYLKO TUBAMI
  • REKOMENDUJEMY SYSTEMATYCZNE ODKAŻANIE RĄK (NP. CO 15 MINUT) – KAŻDY KORT BĘDZIE ZAOPATRZONY W PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE
  • PROSIMY O NIEZMIENIANIE STRON KORTU W CZASIE GRY
  • PROSIMY O NIEPODAWANIE SOBIE RĄK NA KONIEC GRY
  • ZALECAMY UTRZYMYWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (W CZASIE PRZERWY 2 METRY, A PODCZAS GRY 5 METRÓW)
  • PO ZAKOŃCZENIU GRY REKOMENDUJEMY NIEZWŁOCZNE OPUSZCZENIE OBIEKTU (NIEGROMADZENIE SIĘ) PROSIMY O JAK NAJBARDZIEJ UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ I WDROŻENIE
  POWYŻSZYCH PROCEDUR I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA NASZYM OBIEKCIE. Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE
  ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ GRY!!!

  CENNIK WYNAJMU KORTÓW MKS KALWARIANKA
  • cena za godzinę wraz z wypożyczeniem sprzętu – 45 zł/h
  • cena za godzinę z własną rakietą – 30 zł/h

  KARNETY
   10 GODZIN Z WYPOŻYCZONYM SPRZĘTEM – 400 zł
   10 godzin z własnym sprzętem – 250 zł
  (karnet do wykorzystania w sezonie, tj, od 1kwietnia do 30 października)

1 2 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
piotr
piotr
23 sierpnia 2022 13:14

faktem jest, że jakiś regulamin jest konieczny, może i ten jest dobry ?!
ale może on być wprowadzony tylko przez radę gminy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, bowiem to rada została upoważniona do ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Uchwała w tej sprawie jest aktem prawa miejscowego. Niestety kalwaryjska rada miejska znowu sprawę przespała. W przypadku spraw spornych, CKSiT stoi przez to na z góry przegranej pozycji.

mats
mats
24 sierpnia 2022 13:46

Mam wrażenie, że regulamin został skopiowany (bez znajomości tematu) z jakiegoś innego klubu.
Podpunkt o siatkowaniu kortu (poliuretanowego) to jakieś kuriozum jest.

piotr
piotr
29 sierpnia 2022 17:43

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/odwolanie-dyzurow-w-biurze-rady-220822
jak to jest przecież przewodniczący rady był dziś w urzędzie do południa, to co dyżuru już nie mógł odbębnić ? odbębnić bo te dyżury to przecież pic na wodę, fotomontaż !

Yogi
Yogi
22 września 2022 13:15

30 zł?
Chora polityka cenowa! Korty będą tylko niszczeć, a gmina na tym nie zarobi!
Gdzie indziej 20 zł – chyba, że to ukłon wobec prywatnego właściciela – niech zarabia bo samorząd pazerny na użytkowanie infrastruktury sfinansowanej z podatków 😀
Co tu pisać – dno i metr mułu!

4
0
Would love your thoughts, please comment.x