szkoła podstawowa

Czy Szkoły Podstawowe w gminie Kalwaria Zebrzydowska są gotowe do nowego roku szkolnego?

W ubiegły czwartek (27 sierpnia 2020 r.) odbył się rekonesans terenowy z przygotowania szkół w gminie Kalwaria Zebrzydowska do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trudnym czasie pandemii Covid-19, w którym uczestniczyli Burmistrz Augustyn Ormanty wraz pracownikami odpowiedzialnymi za Zdrowie, Oświatę, Kulturę i Sport w gminie. Odpowiedzialność za przygotowanie i zabezpieczenie szkół spoczęła na dyrektorach poszczególnych placówek. szkoy zostay wyposażone w płyny do dezynfekcji, maseczki i termometry. 

Blisko 300 uczniów przystąpiło „Do hymnu”

Blisko 300 uczniów z dwóch szkół. Kalwarii Zebrzydowskiej wykonało Hymn Narodowy i inne pieśni patriotyczne biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół „Do Hymnu” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do konkursu „Do hymnu” w całej Polsce przystąpiło 559 szkół.