strajk kobiet

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła stanowisko potępiające wszelkie przejawy agresji i atakowania Kościoła katolickiego

W dniu wczorajszym (10 listopada 2020 r.)  po burzliwej dyskusji, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła stanowisko, w którym  wyraża swój sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji, atakowania Kościoła katolickiego, jego świątyń, bezczeszczenia pomników świętych oraz symboli narodowych, zakłócaniu mszy św. w ramach jakichkolwiek protestów.