/Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła stanowisko potępiające wszelkie przejawy agresji i atakowania Kościoła katolickiego

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła stanowisko potępiające wszelkie przejawy agresji i atakowania Kościoła katolickiego

W dniu wczorajszym (10 listopada 2020 r.)  po burzliwej dyskusji, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła stanowisko, w którym  wyraża swój sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji, atakowania Kościoła katolickiego, jego świątyń, bezczeszczenia pomników świętych oraz symboli narodowych, zakłócaniu mszy św. w ramach jakichkolwiek protestów. 

W stanowisku możemy przeczytać:

„W setną rocznice urodzin świętego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Kalwaria Zebrzydowska. W roku 2020, w którym Jana Paweł II dekretem Ojca Świętego Franciszka został ustanowiony patronem Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

W roku Wielkiego Polaka – syna tej ziemi, wielkiego orędownika pokoju, dialogu, ekumenizmu i obrońcy życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wierni jego nauczaniu, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej wyraża swój sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji, atakowania Kościoła katolickiego, jego świątyń, bezczeszczenia pomników świętych oraz symboli narodowych, zakłócaniu mszy św. w ramach jakichkolwiek protestów. Wszystkie wyżej wymienione zachowania nie znajdują akceptacji i wymagają potępienia. Wzywamy do poszanowania tradycji i czuć religijnych milionów Polaków.

Jednocześnie wszystkie strony sporu zachęcamy do dialogu i przygotowania rozwiązań prawnych zgodnych z obowiązująca od 1997 roku Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.”

Podczas sesji niektórzy z Radnych podnieśli głosy o upolitycznieniu stanowiska oraz  że karygodnym jest wykorzystywanie imienia św. Jana Pawła II zaspokajaniu niskich pobudek politycznych i szerzeniu populizmu. W odpowiedzi Marcin Zadora – jeden z inicjatorów podjęcia tego stanowiska przez Radę Miejską odpowiedział, że „Takie akty są dokonywane w naszej ojczyźnie, a Kalwaria Zebrzydowska jest jej częścią. (…) To sprawa wartości, które reprezentujemy. Celem nie było podsycanie konfliktu, lecz zajęcie stanowiska, że to, co się wydarzyło, przekracza granice przyzwoitości i godzi w podstawowe wartości… Przyjęcie przez miasto za patrona papieża Polaka, co stało się w sierpniu br., oznacza także zobowiązanie do odwoływania się do jego osoby i nauczania„. 

Radny Tadeusz Wilk zaapelował, aby nie wychodzić poza to, co jest w samym dokumencie: „Tam nic złego nie ma. (…) Tutaj nie ma czegoś takiego, żebyśmy byli przeciw protestom. Ale nie możemy dopuścić, by akty wandalizmu były, nachodzenie w czasie mszy. To niedopuszczalne. (…) Skupiajmy się nad tym, co mamy w dokumencie.”

Rada Miejska przyjęła stanowisko 10 głosami za, 3 przeciw, a dwoje Radnych wyłączyło się z głosowania.

 

0 0 votes
Article Rating
Reklama