kopciuch

Za cztery lata nie wolno będzie palić w kopciuchach

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego wprowadził uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zakłada ona likwidację do 2022 roku pieców bezklasowych tzw. kopciuchów, a do 2027 roku pieców poniżej V klasy.