Rada Miejska uchwaliła podwyżki dla Burmistrza, Radnych i Sołtysów

W czwartek (16 grudnia) Rada Miejska w kalwarii Zebrzydowskiej jednogłośnie przegłosowała uchwałę podwyższającą pensję burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego. Uchwała ustala wynagrodzenie zasadnicze (10 430 złotych), dodatek funkcyjny (3 350 złotych) oraz dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (4 134 złote), a także „dodatek stażowy – 20% wynagrodzenia zasadniczego” w wysokości 2 086 złotych. Burmistrz Augustyn Ormanty będzie więc po podwyżkach zarabiał 20 tysięcy złotych brutto.

Warto zaznaczyć, że jak w poprzednich latach Burmistrz Augustyn Ormanty zadeklarował przekazanie części pensji na cele charytatywne. 

Sejm uchwalił niedawno zasady ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli, czyli kwoty bazowe i zarobki samorządowców. Zarówno radni powiatowi jak i radni rad miejskich i rad gmin od 1 listopada tego roku więcej zarabiają. Co ważne, samorządowcy mają też wyrównanie diet, bo podwyżki weszły w życie z datą wsteczną, od 1 sierpnia.

Na tej samej sesji Radni przyjęli uchwałę podnoszącą zryczałtowane diety Radnych jako iloczyn kwoty bazowej (podstawę do ustalania miesięcznej wysokości diet stanowi 2,4 krotność
kwoty bazowej, która to wynosi 4.294,61 zł [2,4 x 1.789,42 zł]) w następującym stosunku procentowym:

Funkcja

% ilorazu 2,4 x kwoty bazowej (4.294,61 zł)

kwota w złotych

Przewodniczący Rady Miejskiej  69 % 2963 zł
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie 57 % 2448 zł
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej 48 % 2061 zł
pozostali Radni Rady Miejskiej 35 % 1503 zł

Ustalono także zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w wysokości:
1. Zarząd Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarząd Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej – 950 zł.
2. Sołtysi Sołectw: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny Dolany, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice, Zebrzydowice-Bieńkowice – 900,00 zł.

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
karol
karol
16 grudnia 2021 13:42

hulaj dusza piekła nie ma !

jantek z bugaja
jantek z bugaja
18 grudnia 2021 18:09

Fragment uchwały : „1.Dieta należna radnemu jest obniżana w przypadku nieobecności radnego na Sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji Rady, do której został wybrany. Przysługująca radnemu dieta będzie obniżana za każdorazową nieobecność: na Sesji Rady o 30%, zaś na posiedzeniu Komisji o 20%.”   Według tej uchwały radny, który nie będzie nic robił, nie będzie brał udziału w sesjach i komisjach otrzyma  50 % diety, czyli 750 zł ( rocznie 9.000 zł ). Uchwała jest fatalnie napisana, jeżeli można wyciąć taki numer. Ale ponieważ w ciągu roku jest około 6 sesji, to suma ta wyniesie jeszcze więcej, bo 6 razy… Czytaj więcej »

adam z barwałdu
adam z barwałdu
19 grudnia 2021 11:59

dołączę do dyskusji, bardzo ciekawy wyrok:„Uchwała przyznająca radnemu prawo do diety, pomimo braku jego działań na rzecz gminy, jest niezgodna z ustawą AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO – SAS 3/2021 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2020 r. sygn. akt II SA/Go 319/20 Uchwała rady gminy przewidująca, że mimo nieobecności radnego i niepodejmowania przez niego działań na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zachowuje on prawo do diety, przekształca dietę w wynagrodzenie, niezależnie od kosztów i strat związanych z pełnieniem funkcji przez radnego. Takie rozwiązanie jest zatem sprzeczne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego… Czytaj więcej »

adam z barwałdu
adam z barwałdu
Reply to  adam z barwałdu
20 grudnia 2021 18:25

a to znalazłem dzisiaj : „Opublikowano: LEX nr 3247428 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 października 2021 r. III SAB/Kr 39/21 UZASADNIENIESkład orzekającySędzia: Hanna Knysiak-Sudyka (spr.). SentencjaWojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Zawadzka Sędziowie: Sędzia WSA Hanna Knysiak – Sudyka (spr.) Asesor WSA Marta Kisielowska na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 25 października 2021 r. skargi P. M. na bezczynność Rady Miejskiej w K w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w K I. zobowiązuje Radę Miejską w K do rozpatrzenia odwołania P. M. od decyzji Gminnej Komisji… Czytaj więcej »

4
0
Would love your thoughts, please comment.x