Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach! – Komunikat Inspekcji Handlowej

Komunikat prasowy Inspekcji Handlowej w Krakowie w sprawie skierowanej do Przedsiębiorców akcji informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej obowiązku poprawnego uwidaczniania cen:

„Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach!”

Cena jest jednym z ważniejszych kryteriów, jakimi kierują się Konsumenci przy wyborze towaru lub usługi.

Co więcej, możliwość poznania ostatecznej ceny, jest ich ustawowym prawem, a nie tylko przywilejem. Wynika ono z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Zgodnie z tymi aktami, ceny powinny być uwidocznione w sposób jednoznaczny
i niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie. Zasady te dotyczą również cenników usług, które w związku z tym nie mogą zawierać cen typu „od… do”, czy też „od…”. Ponadto, Przedsiębiorcy mają obowiązek uwidaczniania również cen jednostkowych (czyli cen w przeliczeniu np. na litr, czy kilogram) towarów, które takiemu obowiązkowi podlegają.

Inspekcja Handlowa w Krakowie stwierdza wiele naruszeń omawianych przepisów, które polegają np. na nieuwidocznieniu cen za dane towary, nieudostępnieniu cennika usług, bądź też nieuwidocznieniu cen jednostkowych. Takie uchybienia wiążą się z zagrożeniem nałożenia kary pieniężnej do wysokości 20 000 zł, a w przypadku, gdy niewykonanie obowiązków dotyczących informowania o cenach ma miejsce co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy – nawet do 40 000 zł.

Część z uchybień wynika, niestety, z nieznajomości przepisów przez Przedsiębiorców. Inspekcja Handlowa w Krakowie, wiedząc jak ważna jest wiedza o posiadanych prawach
i ciążących obowiązkach, stworzyła przystępny Informator dla Przedsiębiorców
o informowaniu o cenach, który jest zamieszczony na jej stronie internetowej (www.krakow.wiih.gov.pl). Ponadto, regularnie publikuje w mediach społecznościowych informacje, dotyczące m.in. obowiązków Przedsiębiorców. Można się z nimi zapoznać
na portalach:

– Facebook (https://www.facebook.com/WIIHKrakow/) oraz

– Twitter (https://twitter.com/WIIHKrakow).

Wiemy jednak, że nie każdy Przedsiębiorca korzysta w ten sposób z Internetu
i informacje tak dystrybuowane mogą nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorców, kampanię „Przedsiębiorco, pamiętaj
o cenach!” rozszerzyliśmy z Internetu na formę materialną – papierową. Przygotowaliśmy dedykowaną ulotkę, która zawiera najważniejsze informacje, dotyczące uwidaczniania cen. Obecnie dostępna jest ona w siedzibie Inspektoratu i Delegatur.

Kierując się jednakże zasadą, że najważniejsza jest wiedza i jej rozpowszechnianie tam, gdzie będzie to najbardziej skuteczne, do włączenia się w kampanię zaprosiliśmy organizacje zrzeszające Przedsiębiorców oraz jednostki administracji publicznej.

Jesteśmy pewni, że wspólnie dotrzemy do szerokiego grona przedsiębiorców
i zwiększymy ich świadomość prawną tak, by zminimalizować występowanie uchybień
i naruszeń prawa wynikających z jego nieznajomości.

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x