/Prasłowiańskie znaki pojawiły się na górze Żar na grodzisku Bugaj

Prasłowiańskie znaki pojawiły się na górze Żar na grodzisku Bugaj

Jak informuje jeden z czytelników portalu Kalwaria 24, na grodzisku Bugaj nieopodal ruin Zamku Barwałd pojawił się prasłowiański znak. Znak znany jako „ręce boga”, jest narysowany poniżej tablicy informacyjnej opisującej Grodzisko Bugaj.

Jest jeden z niewielu symboli starosłowiańskich jakie można zauważyć w regionie. Do tej pory znak nie był dostrzegany w regionie. Sama nazwa grodziska „Bugaj” oznacza święte miejsce (dla Słowian) i pojawiała się dla określenia tego miejsca od zamierzchłych czasów. Czy wyznawcy religii starosłowiańskich pojawili się w regionie? Czas pokaże. 

Jak pisze Michał Wojenka – „Grodzisko Bugaj znane jest nauce dopiero od lat powojennych. Jego odkrycie przypadło w udziale tzw. Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej kierowanej przez Andrzeja Żakiego(…). Po raz pierwszy Bugaj pojawił się na kartach fachowych opracowań w 1955 roku (…). Pełną inwentaryzację grodziska wykonano dopiero w 1957 roku[1]. W 2015 roku relikty założenia obronnego w Bugaju doczekały się weryfikacyjnych prac wykopaliskowych…[2].

Prace te doprowadziły do znalezienia kilku artefaktów, z których najstarsze pochodzą z „tzw. kultury łużyckiej, datowaną na późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza (tj. pomiędzy VIII a V wiekiem przed Chrystusem)” pisze w Andrzej Bucki w książce Zamek Barwałd[3]. Więcej na temat wykopalisk można dowiedzieć się z pozycji „Tajemnice góry Żar – Grodzisko Bugaj” wydanej w 2016 roku.

Symbol znany jako Ręce Boga pochodzi z odkrytej w 1936 roku na stanowisku archeologicznym w Białej w województwie łódzkim popielnicy, datowanej na III‒IV wiek n.e. (kultura przeworska). W czasie II wojny światowej naczynie to, z powodu obecności na nim swastyk, było wykorzystywane przez nazistów do celów propagandowych. Jego wizerunek reprodukowano w licznych kopiach na plakatach, widokówkach i w gazetach, zaś dwuramienna swastyka stała się herbem okupowanego miasta. Popielnica zaginęła w trakcie wycofywania się Niemców z Łodzi i do dziś znana jest tylko jej gipsowa kopia.

 

[1] Michał Wojenka, Czy grodzisko w Bugaju na górze Żar to pamiątka po oblężeniu zamku Barwałd w 1477 roku, w: Residentiale tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, red. Piotr Laska, Piotr Stypczuka, Warszawa 2019, s. 256.

[2] Tamże, s. 257.

[3] Andrzej Bucki, Zamek Barwałd. Historia i legenda, ludzie i wydarzenia, Kalwaria Zebrzydowska 2019, s. 29.

fot. materiały nadesłane

Reklama