/OSP w Brodach otrzymało nowy sprzęt

OSP w Brodach otrzymało nowy sprzęt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznał dotację OSP Brody dzięki czemu zakupiono: ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty specjalne strażackie gumowe, buty specjalne strażackie skórzane, tłumice detektor do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla, bosak dielektryczny, prądnicę wodną sprzęt do oznakowania terenu akcji, na łączną kwotę 16.237,00 zł.

–  Całkowity koszt zadania to kwota  16.237 zł
–  Dotacja Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej : 8.118,50 zł
–  Dotacja WFOŚiGW : 8.118,50 zł

Przekazania sprzętu  na ręce Prezesa – Piotra Żabeckiego i Naczelnika Bogusława Turka dokonał Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty.

0 0 votes
Article Rating
Reklama