„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – czyli czy Kalwaria posiada herb?

WSA w Krakowie w dniu 28.07.2022 rozpatrywał sprawę III SA/Kr 338/22 z, czyli skargę Wojewody Małopolskiego na działania rady miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejny raz Wojewoda Małopolski musiał interweniować w sądzie administracyjnym by zatrzymać „radosna twórczość” uchwałodawczą naszej rady miejskiej (przy czym od dawna zastanawiam się czy to „nasza rada miejska”?, czy tylko przypadkowy zbiór osób z wybujałym ego, jak się to drzewiej mówiło osób, którym wydaje się, że „pozjadały wszystkie rozumy”).

Ale po kolei, by mieszkańcy – suwenerzy, czyli wyborcy mogli zrozumieć o co chodzi, jeżeli oczywiście wykażą taką chęć. Bo z tą chęcią też jest różnie. 

Cała sprawa toczyła się od ponad roku, otóż w pismem z dnia 5 maja 2021 zwróciłem się do Wojewody Małopolskiego o podjęcie działań nadzorczych w związku z przyjęciem wizerunku i herbu Miasta Kalwarii Zeb., na mocy par. 3 ust. 5 oraz zał. nr. 2 do uchwały Nr. XXXII/285/2013 rady miejskiej w Kalwarii Zeb. z dnia 2 czerwca 2013 r. zarzucając, że nie została poprzedzona wymaganą prawem procedurą uchwalenia herbu, związaną w szczególności z obowiązkiem uzyskania opinii właściwych organów – czyli opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Prawnicy Wojewody przeprowadzili postępowanie wyjaśniające, w ramach, którego krążyły pisma pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a „naszą radą miejską”. Nie będę wszystkich przytaczał. Odpowiedzi przewodniczącego rady P. Janusiewicza były dla mnie łagodnie mówiąc – „co najmniej kuriozalne”, oderwane całkowicie od obowiązującego prawa. Ale w końcu „musiał wyznać”, że rada miejska – jedyny organ gminy, w którego kompetencji według ustawy o samorządzie gminnym pozostaje określenie w statucie gminy herbu gminy – nie posiada żadnego „dokumentu potwierdzającego zaopiniowanie wzoru herbu Miasta Kalwarii Zeb. w roku 1999, ani też w latach późniejszych”.

Na co Wojewoda w piśmie z dnia 23 sierpnia 2021 r., zauważył, że „ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa wprowadziła zmiany w art.. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach. Zgodnie z brzmieniem art. 3 nadanym na mocy tej ustawy jedn. sam. terytor. Mogą stanowić własne symbole, w tym herby, przy czym wzory symboli wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 1999 roku”. Oraz zwrócił się do Komisji Heraldycznej przy MSWiA o wyrażenie opinii w tej sprawie. Opinia tej Komisji była druzgocąca dla rady miejskiej, herb Kalwarii został przyjęty nie zgodnie z prawem. Prawnikom Wojewody nie pozostało nic innego jak zaskarżyć odpowiedni zapis w statucie gminy Kalwarii do WSA w Krakowie. A sąd administracyjny na rozprawie w dniu 28.07.2022 sygn. akt jak wyżej przyznał rację Wojewodzie i uchylił zapis statutu określający herb Kalwarii (przy czym tu uwaga – rada raz przyjmowała herb Miasta, później herb gminy – więc sama nie do końca wiedziała co robi).
Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku postaram się go opublikować, na dzisiaj mogę jedynie napisać (na podstawie rozmowy telefonicznej o przebiegu rozprawy), że po uprawomocnieniu się wyroku (bo na dzisiaj wyrok jest nieprawomocny) Kalwaria nie posiada herbu (niezależnie – czy mówimy o gminie czy o mieście).

Kto odpowiada za ten fuszerkę ?

W pierwszej kolejności przewodniczący rady miejskiej od 1999 r. – M. Krawczyński. T. Wilk, P. Janusiewicz – bo to przewodniczący rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada za organizację prac rady, więc powinien znać prawo. W następnej kolejności przewodniczący komisji statutowych, które przygotowywały projekty uchwał w sprawie uchwalenia statut. Dociekliwy wyborca, może sam sprawdzić, kto pełnił te funkcje od 1999 r., w następnej kolejności prawnicy zajmujący się obsługą urzędu miasta od 1999 r., bo oni opiniowali projekty uchwał przedstawianych radzie miejskiej do akceptacji. Na koniec radni, którzy przez te 23 lata nie zastanowili się nad czym głosują.
Czy dziś ktoś z nich uderzy się w pierś i powie mieszkańcom „moja wina”!
Czy ktoś z nich przeprosi mieszkańców i zadeklaruje nie nadaję się na radnego – więcej nie będę startował w wyborach samorządowych?

Co dalej?

Gmina musi przygotować nowy zapis w statucie określający herb miasta i/lub gminy (bo mogą się różnić ). Tu moja propozycja by dla miasta wrócić do herbu civitates Nowy Zebrzydów – herbu z r. 1640, pokazanego poniżej.

Natomiast herb gminy można zaprojektować na nowo, tak by symbolizował np.:

  • kalwaryjskie sanktuarium i dróżki
  • pielgrzymki Jana Pawła II
  • najważniejsze rzemiosła gminy : szewstwo i stolarstwo.

Decydentom polecam słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, które zacytowałem w tytule.

Piotr Moskała

 

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x