Młodzi z Kalwarianki zdobyli Mistrzostwo Polski!!!

W dniach 24-26 sierpnia 2020 r. w Reńskiej Wsi odbywał się Finał Centralny IX Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna. Najlepsi okazali się młodzi zawodnicy MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska. To prawdziwi mistrzowie! 

W dniach 24-26 sierpnia 2020 r. w Reńskiej Wsi odbywał się Finał Centralny IX Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna. Najlepsi okazali się młodzi zawodnicy MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska. To prawdziwi mistrzowie! 

W rywalizacji brali udział w zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi. Zawodnicy z Kalwarii Zebrzydowskiej wygrali eliminację województwa Małopolskiego i otrzymali przepustkę do Turnieju Ogólnopolskiego, na którym spisali sie doskonale. W turnieju brało udział 11 drużyn.

Finałowy Turniej podzielony był na eliminancje w grupach, którą MKS Kalwarianka przeszedł jak burza, by następnie w meczu półfinałowym pokonać zespół SP Łoposzno 3:0, a w finale wygrać z Błękitnymi Wronki 1:0.

Zespół do tych sukcesów poprowadził Dariusz Iwanowski, który znany jest z osiągania dobrych wyników z młodszymi zawodnikami, min w czasie całego Turnieju młodzi mogli liczyć na mocny doping głownie swoich rodziców.

Turniej Turnieju Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna rozgrywany jest nieprzerwanie od 1984 roku.

Rok 1984 nie był do­bry dla pol­skiej pił­ki noż­nej. Trze­cia dru­ży­na mi­strzostw świa­ta z 1982 roku, nie za­kwa­li­fiko­wa­ła się do mi­strzostw Eu­ro­py, choć prze­ciw­ni­ków nie mia­ła najlepszych. Więc jak zwy­kle za­czę­ło się mó­wić o kry­zy­sie pił­kar­skim i bra­ku mło­dych zawodników. Tym bar­dziej, że za­rów­no PZPN jak i zna­ne klu­by nie in­te­re­so­wa­ły się szko­le­niem najmłod­szych adep­tów sztu­ki pił­kar­skiej. Wte­dy to Adam Go­cel z Re­dak­cji Rol­nej Te­le­wi­zji Polskiej wpadł na po­mysł zor­ga­ni­zo­wa­nia ak­cji po­pu­la­ry­zu­ją­cej pił­kę noż­ną wśród mło­dzie­ży ze śro­do­wi­ska wiej­skie­go i ma­łych mia­ste­czek, bo prze­cież ta­len­ty są wszę­dzie. Na­zwa­no ją „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” au­dy­cja pod tym ty­tu­łem od je­sie­ni 1984 roku emi­to­wa­na by­ła raz w ty­go­dniu w TVP – mówią organizatorzy Turnieju

W Turnieju udział wzięły druzyny: LUKS RB Głogówek ponadto; AP Champions Oława (dolnośląskie), Jutrzenka Warta (łódzkie), UKS Urszulin (lubelskie), MKS Wkra Żuromin (mazowieckie), GOSRiT Luzino (pomorskie), SP Łopuszno (świętokrzyskie), MLKS Znicz Kłobuck (śląskie), SP Jeziorany (warmińsko-mazurskie), LZS Lubasz (wielkopolskie).

Wyjazd zespołu na Turniej finansowo wsparła Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

 

3 2 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x