Ile będą kosztować w śmieci w 2022 roku? – ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza w powiecie wadowickim ogłosiła przetarg  obejmujący zagospodarowanie opadów komunalnych obejmujących 2022 i 2023 r.

Ogłoszono przetarg na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

W wyniku ogłoszonego  postępowania przetargowego złożono ofertę na kwotę 7 mln 900 tys. zł.

W konsekwencji wyników przetargu została przygotowana przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwała, która określa  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi  z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 25,00 zł. miesięcznie  od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej radni podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi  z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 25,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie przy współpracy zarówno Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i Radnych  Rady Miejskiej  zostaną wypracowane propozycję ewentualnych bonifikat uwzględniających np.: Kartę Dużej Rodziny bądź też osób samotnych czy też innych grup społecznych potrzebujących wsparcia pomocowego.

 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy na terenie kraju możemy zaobserwować wzrost opłat za opłaty komunalne, podwyżki za „śmieci” wprowadza większość samorządów gminnych.

Wzrost cen za odpady komunalne spowodowany jest między innymi:

–  Konsekwencją wdrażania unijnych celów,

– Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej,

– Wzrost produkcji śmieci przez mieszkańców,

– Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji,

– Wzrostem kosztów osobowych,

– Wzrostem cen energii i transportu (uwarunkowania rynkowe),

 
 

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi   z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 25,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 100,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

o pojemności 120 l – 17,00 zł,

o pojemności 240 l – 34,00 zł,

o pojemności 1100 l – 155,83 zł,

o pojemności 7000 l – 991,64 zł.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

o pojemności 120 l – 68,00 zł,

o pojemności 240 l – 136,00 zł,

o pojemności 1100 l – 623,32 zł,

o pojemności 7000 l – 3 966,56 zł.

 

3.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:  170,00 zł. rocznie.

 Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:  340,00 zł. rocznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

4. Traci moc uchwała NR XXI/216/20 z dnia 15 października 2020r. Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

tekst: Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
karol
karol
27 sierpnia 2021 13:42

czy znajdzie się ktoś odważny w tej gminie i zaskarży tą uchwałę do WSA ? jak można ustalać opłatę za worek na śmieci ? !!! worek kosztuje grosze a nie takie kwoty jak chce rada !!!!!!!!! kto widział worek o pojemności 7000 l. ?!!! stanowione prawo ma być precyzyjne, jasne dla obywateli, podjęcie takiej uchwały przez radę to dowód na całkowity brak kompetencji !!!! : pierwsze osób, które przygotowały projekt !!! dwa osób, które sprawdzały projekt pod względem prawnym !!! trzy radnych, czy oni w ogóle wiedzą za czym głosują !!! ??? co na to polonista Jego Wysokość przewodniczący rady,… Czytaj więcej »

Elghj
Elghj
27 sierpnia 2021 18:30

Złodzieje dziady kalwaryjskie 25 od mieszkańca złodzieje

karol
karol
1 września 2021 18:54

https://www.wadowice24.pl/nowe/polityka/16830-rada-wadowic-podniosla-sobie-diety-kto-dostal-najwiecej.html

kalwaryjscy radni od dawna mieli dużo więcej. tylko pytanie za co ?

3
0
Would love your thoughts, please comment.x