/Dziś 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski

Dziś 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski

Dziś przypada 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. 12 września Prymas Polski zostanie – wraz z Matką Elżbietą Różą Czacką – beatyfikowany podczas uroczystości w Warszawie. 

28 maja 1981 r. zmarł kardynał Stefan Wyszyński, nazywany Prymasem Tysiąclecia. Sejm, dla uczczenia wspaniałej postaci kard. Wyszyńskiego i jego wielkiego znaczenia dla budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanowił Kardynała jednym z patronów roku 2021.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Przed II wojną światową prowadził między innymi pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych i zorganizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej. W okresie Powstania Warszawskiego był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach i okręgu „Kampinos” Armii Krajowej.

W 1946 r. został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski. Posługę tę sprawował do śmierci.

Był inicjatorem porozumienia polskiego Kościoła z komunistycznymi władzami, do którego doszło w 1950 r. Rządzący wielokrotnie je jednak łamali. 21 maja 1953 r. kard. Wyszyński przesłał premierowi Bolesławowi Bierutowi memoriał, będący odpowiedzią Episkopatu na ataki wymierzone w Kościół katolicki oraz na próby podporządkowania go komunistycznym władzom. W jego ostatnich słowach biskupi stwierdzali: „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”. W odpowiedzi nasiliły się represje, a 25 września 1953 r. Prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia. Na urząd powrócił w wyniku październikowej odwilży politycznej i zmian we władzach PRL.

Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, stanowiących odnowienie ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z czasów Potopu szwedzkiego. W sierpniu 1956 r. na Jasnej Górze tekst został odczytany w obecności blisko miliona pielgrzymów. W latach 1957 – 1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, poprzedzone z jego inicjatywy dziewięcioletnią Wielką Nowenną Tysiąclecia.

16 sierpnia 1964 r. – na odpust Wniebowzięcia NMP do sanktuarium kalwaryjskiego przybył kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, który na zakończenie odpustu odprawił mszę św. i wygłosił kazanie.

W 1965 r. kard. Wyszyński był też jednym z inicjatorów orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich. Najsłynniejsze zdanie listu brzmi: „W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was (…) nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Stanowisko biskupów spotkało się z ostrą reakcją władz PRL.

Wobec napiętej sytuacji polityczno-społecznej prymas Wyszyński podejmował starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarnością”. Zmarł w wyniku gwałtownej choroby nowotworowej.

Prymas Tysiąclecia angażował się nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne narodu. W swojej działalności zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który mawiał „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”.

12 września w Warszawie odbędą się uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego. Do wydarzenia miało dojść już w maju 2020 r. jednak pandemia koronawirusa spowodowała przełożenie uroczystości.

za: Sejm.gov.pl

 

0 0 votes
Article Rating
Reklama