Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: Mama i ja – powrót do przeszłości

Czas płynie bardzo szybko, ale na szczęście istnieje sposób na jego zatrzymanie – fotografia. Podczas rodzinnych spotkań, często sięgamy po lekko zakurzone już albumy, przywołując wspomnienia sprzed lat. Zdjęcia mają dla nas wartość sentymentalną- każde z nich to wyjątkowa historia, której fragment został uchwycony na niewielkim kawałku papieru. Przedstawione na nich osoby, wydarzenia i miejsca często w naszej pamięci zdążyły się już zatrzeć. Dzięki fotografiom możemy powrócić do pięknych, nierzadko emocjonujących chwil.

Konkurs Fotograficzny Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej – „Mama i Ja- powrót do przeszłości” jest pomysłem na świętowanie Dnia Mamy i spędzeniem czasu w rodzinnym gronie.

ZADANIE

 • Odszukaj w rodzinnym albumie zdjęcie, które przedstawia Ciebie (w okresie dziecięcym) z mamą. Na zdjęciu mogą też znajdować się inne osoby.
 • Spróbuj odtworzyć to samo zdjęcie z przeszłości w czasie teraźniejszym. Wykonajcie taką samą fotografię, ale 10 lat później. Postarajcie się odwzorować je jak najdokładniej. Zadbajcie o podobne pozy, mimikę, fryzurę, strój. Niech to będzie sposób na dobrą zabawę!
 • Zestaw ze sobą te dwa zdjęcia, wypełnij kartę zgłoszenia i wyślij na adres biuro@ckstkalwaria.com (w tytule wpisz: Konkurs Fotograficzny- Mama i Ja) 24.05.2022. Wcześniej zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 • Każda praca zostanie oceniona przez niezależne jury.

Zachęcamy do udziału!

NAGRODY
I miejsce- voucher na sesję zdjęciową ,,Mama i dziecko” do wykorzystania we wcześniej uzgodnionym terminie
II miejsce- voucher do restauracji
III miejsce- voucher na usługę kosmetyczną

Regulamin

Regulamin Konkursu Fotograficznego-

 „Mama i Ja- powrót do przeszłości”

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT), z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 2. Celem konkursu są: 1) celebracja Dnia Mamy; 2) zachęcenie do spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym; 3) przywołanie dobrych wspomnień z dzieciństwa;

4) poprawa relacji rodzinnych

 1. W konkursie mogą wziąć dzieci, młodzież i dorośli, mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska lub dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać fotografię inspirowaną zdjęciem z przeszłości, zestawić ją ze zdjęciem z teraźniejszości i przesłać drogą mailową.

Pierwsze zdjęcie odnalezione w rodzinnym albumie powinno przedstawiać Uczestnika (z okresu dzieciństwa) wraz z mamą. Druga fotografia (aktualna, teraźniejsza) powinna być możliwie jak najlepszym odwzorowaniem pierwszej fotografii. Elementy, które należy odtworzyć to: rekwizyty, poza, gesty, fryzura, ustawienie, kolory, strój, miejsce.

Pomiędzy wykonanymi zdjęciami musi zachodzić różnica czasu (MINIMUM 10 LAT).

 1. Termin przesyłania prac: 24.05.2022 r.

Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Prace Konkursowe zapisane w formacie .jpg wraz z kartą zgłoszeń, która stanowi załącznik do regulaminu, należy przesłać mailowo na adres: biuro@ckstkalwaria.com

W przypadku osób niepełnoletnich- należy dołączyć zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie.

 1. Jeden uczestnik może wysłać jedną pracę.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 maja 2022 za pośrednictwem Facebooka i strony internetowej CKSiT. Nagrodzone zostaną 3 prace konkursowe.
 3. W ramach konkursy zostaną przyznane nagrody:

I miejsce- voucher na sesję zdjęciową ,,Mama i dziecko”  do wykorzystania we wcześniej uzgodnionym terminie

II miejsce- voucher do restauracji na wspólną kolację (wartość 100 zł)

III miejsce- voucher na usługę kosmetyczną (wartość 50 zł)

 1. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane w mediach społecznościowych i/lub na stronie internetowej CKSiT.
 2. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęcia wraz opisem oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu na stronie internetowej CKSiT oraz w mediach społecznościowych CKSiT.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu wielkanocnego (dalej ,,konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: biuro@ckstkalwaria.com, tel. 33 873 37 71.
 6. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres: biuro.ads2@gmail.com
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
 11. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
 12. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).
 13. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.
 15. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x