Burmistrz rozpoczął walkę o powstanie nowej apteki w Kalwarii

Apteki nie chcą pełnić nocnych i świątecznych dyżurów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W zeszłym roku tylko jedna z aptek podjęła dyżury, zaś w obecnym ani jedna tego nie uczyniła. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, zaczął zabiegać więc o powstanie nowej Apteki w zeszłym roku. W maju 2020 r. skierował do  Józefa Łosia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pozytywną opinie o potrzebie  uruchomienia nowej apteki na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska, argumentując, że wynika to  ze względu na dobro pacjentów i zapewnienie dostępu do produktów medycznych. Jednakże powstanie apteki zostało oprotestowane przez niektórych aptekarzy, których reprezentuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, tych samych aptekarzy,  którzy sami nie chcą podjąć dyżurów na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Nowo postała apteka ma działać na terenie centrum handlowego przy ul. Krakowskiej – lokalizacja jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, obok centrum handlowego Biedronki, a także w pobliżu dworca autobusowego. O problemach z dyżurami aptek pisaliśmy już niejednokrotnie. Zaczęły się one w listopadzie 2018 roku, kiedy zamknęła się Apteka Bonifratrów. Teraz to już 3 rok, odkąd nie ma możliwości zakupienia lekarstw w Kalwarii Zebrzydowskiej nocną i świąteczną porą, pomimo że gmina posiada całodobową opiekę lekarską.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca (właściciel nowej apteki) zobowiązał się do:

  • włączenia się do harmonogramu dyżurów ustalonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego
  • wyznaczenia godziny pracy apteki od poniedziałku do piątku 7-22 (z możliwością wydłużenia)
  • wyznaczenia godziny pracy apteki w soboty i  niedziele – 7-20 (z możliwością wydłużenia)

 

Inicjatywa, która zyskała  akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, co do powstania nowej apteki została  oprotestowana  przez niektórych aptekarzy,  których reprezentuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. 

aktualizacja 19:20, 21 stycznia 2021 r.

Właściciele Apteki z ulicy Targowej poinformowali redakcję, że nie wnosili żadnych skarg, w sprawie powstania nowej apteki do Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, ani do jakiejkolwiek innej organizacji czy jednostki.

Poniżej upubliczniamy teść pisma i interwencje w sprawie powstania nowej apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej, jakie skierował Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Pismo z dnia 15.01.2021r. skierowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W związku z wniesionym odwołaniem przez Związek Aptekarzy-Pracowników Polskich Aptek  od decyzji ,na podstawie której udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej , zwracam się z prośbą o uwzględnienie wniosku strony -Pani Anny Chojnackiej reprezentowanej przez pełnomocnika -radcę prawnego Adama Labe w ramach kancelarii Bogdanowicz Labe Kancelaria Radców Prawnych s.c ul.Madalińskiego 17/9, 30-319 Kraków o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskano zgodne stanowisko organów -Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego , Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na podstawie którego  została wydana zgoda przez Ministra  Zdrowia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Konieczność uruchomienia apteki ogólnodostępnej wynika z faktu zapewnienia  dostępności do wyrobów medycznych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz turystów licznie odwiedzających nasze miasto.

Zgodnie z Uchwałą  NR XXII/219/20 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego, na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w  porze nocnej, niedziele, święta i inne

dni wolne od pracy w 2021 roku dyżur winny pełnić :

Apteka ,,Nad Cedronem”, Brody

Apteka S.C, ul. Targowa

Apteka ,,Twoja Apteka”,

Apteka Krakowska, ul. Krakowska .

Jednak kolejny rok funkcjonujące obecnie na terenie miasta i gminy apteki nie stosują się do uchwały Rady Powiatu Wadowickiego  a w roku bieżącym jedyna dotychczas  apteka realizująca zapisy uchwały Rady Powiatu w Wadowicach  nie pełni dyżurów nocnych.

Wobec powyższego, w wyniku braku dostępności do apteki  na terenie miasta i gminy szczególnie w dni wolne od pracy , niedziele i święta, pacjenci odsyłani są do apteki całodobowej w oddalonych o 15 km Wadowicach /o czym informują nas pisemnie/.

Podmiot , który uruchamia aptekę zapewni więc  dostęp dla pacjentów zarówno w dni wolne od pracy , niedziele i święta a także w godzinach wieczornych w ciągu tygodnia a także, co jest niezmiernie istotne, włączy się do planu dyżurów.

W związku z powyższym, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozstrzygnięcie .

 

 

Pismo z dnia 15.05.2020r. skierowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

 

W odpowiedzi na pismo Nr FAKR-II.8520.1.35.2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska dla przedsiębiorcy Anny Chojnackiej , prowadzącej działalność gospodarczą jako Apteka Anna Chojnacka w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 67 ,uprzejmie  informuję , co następuje:

Potrzeba uruchomienia nowej apteki na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska wynika ze względu na dobro pacjentów i zapewnienie dostępu do produktów medycznych.

Planowana lokalizacja jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, obok centrum handlowego a także w pobliżu dworca autobusowego.

Na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska funkcjonują obecnie trzy apteki , jednak występuje problem w zapewnieniu dostępu do wyrobów medycznych w ciągu całego tygodnia w tym w niedziele  i święta . Zgodnie z ustalonym na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego  harmonogramem , dyżur pełni tylko jedna apteka przez siedem dni w miesiącu. W pozostałym okresie czasu pacjenci odsyłani są do apteki pełniącej dyżur całodobowy w oddalonych o 15 km Wadowicach.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska liczy pond 19 tysięcy mieszkańców i obejmuje miasto Kalwarię Zebrzydowską  oraz 13 sołectw

Kalwaria Zebrzydowska posiada walory, które wyróżniają je zarówno w kraju jak i za granicą powodując rosnący napływ turystów i pielgrzymów. Pierwszym z nich jest rzemiosło i skoncentrowany j poważny potencjał rzemieślniczy, zdominowany głównie przez branżę stolarską i szewską. W ciągu  roku czynna jest stała ekspozycja w dwóch pawilonach Cechu Rzemiosł Różnych, który skupia rzemieślników z całej gminy we wszystkich branżach.

Drugim walorem miasteczka jest kult religijny. Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najważniejszych obok Częstochowy ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego w Polsce położonym na słynnym szlaku papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa . Corocznie odbywają się uroczyste obrzędy religijne, w których uczestniczą licznie pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy. Podkreślić należy że w roku 2019 Kalwarię Zebrzydowską odwiedziło 1.500.000 osób.

Pragnę zaznaczyć ,że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej pełniony jest dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej , dlatego zapewnienie  dostępności  do zakupu lekarstw jest tym bardziej zasadne.

Z analizy statystyk liczby porad udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wynika zapotrzebowanie na zapewnienie dostępu pacjentów do apteki szczególnie w porze wieczornej oraz soboty, niedziele i święta.

 

Biorąc powyższe pod uwagę przedsiębiorca planujący uruchomić aptekę w Kalwarii Zebrzydowskiej deklaruje :

– włączenie się do harmonogramu dyżurów ustalonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego

-wyznaczenie godzin pracy apteki od poniedziałku do piątku 7-22 / z możliwością wydłużenia /

-wyznaczenie godzin pracy apteki w soboty i  niedziele – 7-20 / z możliwością wydłużenia /

 

W związku z powyższym , wyrażam pozytywną opinię w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń demograficznych i geograficznych planowanej lokalizacji apteki.

4 2 votes
Article Rating

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x