/Zarząd Powiatu w Wadowicach odwołał Dyrektora ZZOZ w Wadowicach

Zarząd Powiatu w Wadowicach odwołał Dyrektora ZZOZ w Wadowicach

Zarząd Powiatu w Wadowicach na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 r. podjął uchwałę  o odwołaniu Pani Beaty Szafraniec ze stanowiska Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Obecna na posiedzeniu Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Pani Beata Szafraniec nie przyjęła zaproponowanej przez Zarząd formy rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Decyzją Zarządu Powiatu, do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora ZZOZ w Wadowicach, obowiązki te pełnić będzie lek. Grzegorz Skałkowski.

0 0 vote
Article Rating
Reklama