Ministerstwo Obrony rekrutuje do Wojska

Trwa nabór na 1 turnus służby przygotowawczej w 2019 r. – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu zaprasza

KRYTERIA NABORU

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 1.     niekarana za przestępstwo umyślne,
 2.     posiadająca obywatelstwo polskie,
 3.     posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 4.     wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie ze szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. rozmowę kwalifikacyjną;
 3. sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji do powołania do służby przygotowawczej stanowią:

 1. wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów dołączonych do wniosku;
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.
KONTAKT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony rekrutuje do Wojska
0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x