Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego

Przedsiębiorco – niech to będzie nasza wspólna strategia!

Wielka prośba do przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato” przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027. Dokument wskaże najistotniejsze kierunki rozwoju Powiatu Wadowickiego na najbliższe kilka lat. Będzie drogowskazem m.in. przy pozyskiwaniu funduszy unijnych i planowaniu inwestycji o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki.