oświata

Szkoła w Stanisławiu Dolnym Dolanach zamknięta!

Szkoła w Stanisławiu Dolnym Dolanach zamknięta do końca kwietnia 2019 r. z powodu odbywającego się tam remontu! Na działanie placówki w okrojonym zakresie, czyli odbywanie się w niej zajęć szkolnych roku szkolnym 2018/2019 (do końca kwietnia) przez klasy od I do IV. Instytucje kontrolne finalnie nie wyraziły na to zgody