Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Dobra wiadomość dla druhów w OSP w Przytkowicach – otrzymali dofinansowanie na zakup nowego wozu gaśniczego

Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas w dniu wczorajszym. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził wykaz 314 jednostek OSP, które w tym roku otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wśród dwóch jednostek z powiatu wadowickiego, znalazła się jednostka OSP w Przytkowicach. Gratulujemy!