A klasa

Pięć zmian w meczu bez młodzieżowców – zmiany rozgrywek IV i V ligi oraz A klasy

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 12 lipca br. podjął decyzje dotyczących organizacji spotkań drużyn seniorów. Najważniejsze z nich to zwiększenie ilości możliwych zmian do przeprowadzenia w trakcie meczu z czterech do pięciu oraz zniesienie wymogu posiadania młodzieżowca w składzie na poziomie IV i V-ligi oraz A-klasy.