Stanowisko Starostwa Powiatowego w Wadowicach w sprawie farmy fotowoltaicznej w Zebrzydowicach

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, m.in. na części lokalnych portali internetowych oraz w mediach społecznościowych, pragniemy poinformować i zapewnić mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska, że ani Starosta Wadowicki, ani urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wadowicach nie sprzeciwiają się planom Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczącym budowy farmy fotowoltaicznej w Zebrzydowicach.

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, m.in. na części lokalnych portali internetowych oraz w mediach społecznościowych, pragniemy poinformować i zapewnić mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska, że ani Starosta Wadowicki, ani urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wadowicach nie sprzeciwiają się planom Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczącym budowy farmy fotowoltaicznej w Zebrzydowicach.

Najkrócej rzecz ujmując, obowiązkiem Gminy – aby uzyskała ona decyzję umożliwiającą stworzenie farmy fotowoltaicznej – jest wykonanie ekspertyz: geotechnicznej i sanitarnej, które potwierdzą, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej nie spowoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Jednocześnie starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas zapewnia o woli kontynuowania – jak dotychczas – bardzo dobrej współpracy z władzami gminy Kalwaria Zebrzydowska, która będzie służyć zarówno mieszkańcom tej gminy, jak i całego powiatu wadowickiego.

Chronologię wydarzeń związanych z planem budowy farmy fotowoltaicznej w Zebrzydowicach prezentujemy poniżej:

  1. Starosta Wadowicki decyzją WOŚ-60181/1/09/10 z dnia 05.05.2010 r. nałożył na Gminę Kalwaria Zebrzydowska obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko obiektu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów w Zebrzydowicach-Bieńkowicach oraz przywrócenia terenu do stanu właściwego.
  2. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 10.06.2019 r. zwrócił się z wnioskiem o zmianę ww. decyzji starosty. Burmistrz uzasadnił przedmiotowy wniosek tym, że zmiana zapisu decyzji pozwoli na wykorzystanie terenu zrekultywowanego terenu wysypiska dla celów posadowienia instalacji farmy fotowoltaicznej.
  3. Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach po przeanalizowaniu wniosku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zwrócił się w dniu 19.06.2019 r. do Gminy o przedłożenie sporządzonych przez osoby uprawnione ekspertyz: geotechnicznej i sanitarnej, opracowanych w związku z wykonaniem i eksploatacją na koronie zrekultywowanego obiektu instalacji fotowoltaicznych.  
    W decyzji w ramach sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem ustalono warunek, że: „na koronie obiektu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia obiektu budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem obiektu”,  a przedmiotowy okres może zostać skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej będzie wynikać, że prowadzenie na obiekcie prac nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
  4. Gmina Kalwaria Zebrzydowska do dzisiaj nie przedłożyła ww. ekspertyz: geotechnicznej i sanitarnej, z których wynikałoby, że prowadzone na obiekcie prace związane z wykonaniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych nie spowodują zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
  5. Starosta Wadowicki decyzją z dnia 15.01.2020 r. odmówił zmiany przedmiotowej decyzji z 2010 roku z uwagi brak przedłożenia ww. ekspertyz. Od tej decyzji Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie złożyła odwołania.

    Jak wynika z powyższego, Starosta Wadowicki nie sprzeciwia się pomysłowi Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, lecz uznaje, że warunkiem koniecznym do wydania decyzji umożliwiającej stworzenie farmy fotowoltaicznej jest przedłożenie niebudzącej wątpliwości dokumentacji, że prowadzone na zrekultywowanym obiekcie prace związane z wykonaniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych nie spowodują zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Starosta Wadowicki
Eugeniusz Kurdas 
 
 
fot. Craig Elliot
0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x