/Spotkanie Członków Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Spotkanie Członków Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W niedzielę 8 września Członkowie Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria mieli zaszczyt udziału w spotkaniu z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podczas spotkania Prezydent zapoznał się z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności inicjatywą budowy pomnika Mikołaja Zebrzydowskiego fundatora klasztoru i miasta.

Przedstawiciele Stowarzyszenia ofiarowali Panu Prezydentowi na pamiątkę z wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej wydawnictwa jakie ukazały się pod auspicjami Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria.

Prezydent przyjął także list intencyjny dotyczący powstania pomnika oraz obiecał rozważyć możliwe formy współpracy przy realizacji projektu. Oświadczył także, że może wziąć udział w odsłonięciu pomnika.

Spotkanie doszło do skutku dzięki pomocy kandydata na posła do Sejmu RP Pana Romana Dudy, który był jego animatorem i inicjatorem. Zobowiązał się on do wspierania inicjatywy budowy pomnika, oraz udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w tym przedsięwzięciu, zwłaszcza w sytuacji w której udało by się mu zdobyć mandat poselski.

Reklama