/Radni na wniosek burmistrza przyjęli stawkę za wywóz śmieci na 19 zł od osoby na rok 2020

Radni na wniosek burmistrza przyjęli stawkę za wywóz śmieci na 19 zł od osoby na rok 2020

W dniu dzisiejszym (3 grudnia 2019 r.) na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, po burzliwej debacie, zostały uchwalone nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Kwota przetargu na odbiór śmieci na rok 2020 wyniosła 3.706.560 zł czyli 842,40 zł za tonę.

Porównanie zmian opłat za śmieci segregowanych na rok 2020 z opłatami za lata 2019 i 2018.
Liczba osób w gospodarstwie 2020 r. 2019 r. 2018 r.
1 19 10 7
2 38 20 14
3 57 30 21
4 76 40 28
5 95 47 33
6 114 54 38
7 133 58,5 41
8 152 63 44
9 171 67,5 47
10 190 72 50

Kwota od osoby w razie braku segregacji śmieci wyniesie 76 zł. Zastosowano zniżkę za posiadanie kompostownika w kwocie 5 zł od nieruchomości

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 5,90 zł (było 39 zł, w 2018 r. – 26 zł),
2) pojemnik o pojemności 240 l – 11,80 zł (było 74 zł, w 2018 r. – 52 zł),
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 54,08 zł (było 360 zł, w 2018 r. – 240 zł),
4) pojemnik o pojemności 7000 l – 344,14 zł.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane bez wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 23,60 zł (było 19,50 zł w 2018 r. – 13 zł),
2) pojemnik o pojemności 240 l – 47,20 zł (było 39 zł, w 2018 r. – 26 zł),
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 216,32 zł (było 180 zł, w 2018 r. – 120 zł),
4) pojemnik o pojemności 7000 l – 1376,56 zł.

 

Radni wysunęli argument, że znów ogłoszono tylko jeden przetarg na odbiór śmieci. Tak samo, jak w poprzednim roku.

TAGI:
0 0 vote
Article Rating
Reklama