Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej jednogłośnie podjęła w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

Stanowisko Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

W czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbyła się z dnia 27 lutego 2020 r. radni podjęli stanowisko w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Poniżej publikujemy treść stanowiska:

Stanowisko Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do

rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 1, 2 Uchwały Nr XXXII/285/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska,  Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej  postanawia, co następuje:

§ 1.

Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów w celu przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, w następującym brzmieniu:

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej apeluje do Pana Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań przyspieszających proces realizacji dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI).

Samorząd Gminy Kalwaria Zebrzydowska z dużym niepokojem obserwuje przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej dla w. w. przedsięwzięcia inwestycyjnego.  Natężenie ruchu na istniejącej Drodze Krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów prowadzącej przez centra wielu miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Kęty, Kozy sięga granic przepustowości i blokuje rozwój gospodarczy regionu. Stanowi to wielkie utrudnienie dla użytkowników drogi oraz stwarza zagrożenie bezpieczeństwa  ruchu drogowego i pieszego a jego intensywność spowodowała wiele wypadków w tym śmiertelnych  Brak realizacji tej inwestycji blokuje aktywność i rozwój gospodarczy regionu, zniechęca nowych oraz obecnych inwestorów do tworzenia i utrzymania miejsc pracy, ma też negatywny wpływ na ekologię, gdyż kilkanaście tysięcy pojazdów przemieszczających się istniejącą trasą Drogi Krajowej nr 52 wytwarza spaliny i inne substancje wpływające na stan powietrza w rejonie. Mając na uwadze planowaną modernizację infrastruktury kolejowej w tym modernizację wiaduktu kolejowego w ciągu Drogi Krajowej nr 52 w miejscowości Klecza Dolna, przewidywany jest znaczny wzrost natężenia ruchu w tym ruchu ciężkiego.

W związku z powyższym Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej apeluje do Pana Premiera o pomoc w rozwiązaniu tego trudnego dla wielu gmin Polski Południowej problemu.

§ 2.

Niniejszy apel należy przekazać Prezesowi Rady Ministrów oraz do wiadomości:

1)    Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

2)    Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

3)    Posłów i Senatorów województw śląskiego i małopolskiego,

4)    Wojewodów Śląskiego i Małopolskiego,

5)    Marszałków Województw Śląskiego i Małopolskiego,

6)    Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x