Jak wygląda pole elektromagnetyczne (PEM) w gminie Kalwaria?

20 lipca ruszył SI2PEM. Każdy może sprawdzić PEM (pole elektromagnetyczne) w swojej okolicy. System znajduje się na stronie www.si2pem.gov.pl. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

Tak sytuacja wygląda na chwilę obecną w naszej gminie:

Kalwaria

 

Kalwaria centrum

Przytkowice

Barwałd

Czym jest pole elektromagnetyczne (PEM)

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym zjawiskiem fizycznym występującym we wszechświecie. Jest wszędzie.
Naturalne źródła pola elektromagnetycznego to między innymi:
 • Ziemia, wytwarzająca w swoim jądrze pole magnetyczne;
 • Słońce, wytwarzające m.in. światło widzialne i niewidzialne (głównie podczerwone), wiatr słoneczny;
 • zjawiska atmosferyczne związane z wyładowaniami piorunowymi;
 • każda materia o temperaturze przekraczającej zero bezwzględne (−273°C);
 • każdy człowiek.

Urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne

Od ok. 150 lat korzystamy w coraz szerszym zakresie z urządzeń i instalacji, które są sztucznymi źródłami pola elektromagnetycznego, takich jak:
 • generatory prądotwórcze, radio i telewizja naziemna;
 • rentgen, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
 • radiotelefony, telefonia komórkowa, Wi-Fi, Bluetooth;
 • radar, noktowizor, lotniskowy skaner ciała, lotniskowy rentgen bagażu;
 • kuchenka mikrofalowa, pilot telewizora, karta płatnicza;
 • lampa kwarcowa, solarium, utwardzanie plomb dentystycznych.

Rodzaje fal elektromagnetycznych

Fale elektromagnetyczne najczęściej rozróżnia się ze względu na ich częstotliwość.
Tradycyjnie wyróżnia się następujące rodzaje fal elektromagnetycznych:
 • fale radiowe;
 • mikrofale;
 • promieniowanie podczerwone;
 • światło widzialne;
 • promieniowanie ultrafioletowe;
 • promieniowanie rentgenowskie;
 • promieniowanie gamma.

Oddziaływanie fal elektromagnetycznych z materią

Promieniowanie elektromagnetyczne, z uwagi na sposób oddziaływania fal z materią, dzieli się na: niejonizujące i jonizujące. Umowną granicą pomiędzy promieniowaniem jonizującym i niejonizującym jest zakres fal światła widzialnego. Fale o niższych częstotliwościach od częstotliwości światła widzialnego tworzą promieniowanie niejonizujące, a fale o wyższych częstotliwościach — promieniowanie jonizujące.
Charakter niejonizujący fal elektromagnetycznych oznacza, że:
 • nie wywierają one negatywnego wpływu na organizm;
 • nie ingerują w budowę komórki, nie modyfikują i nie wpływają na funkcje jej elementów;
 • nie niszczą struktury atomowej materii, ponieważ nie wpływają na wiązania pomiędzy atomami;
 • nie wywołują efektu kumulacji, a ich oddziaływanie występuje wyłącznie podczas ekspozycji.
Urządzenia telekomunikacyjne, w tym np. stacje bazowe telefonii komórkowej czy nadajniki DVB-T wykorzystujące częstotliwości radiowe, wytwarzają pole elektromagnetyczne jedynie o charakterze niejonizującym.
 

Obowiązujące normy

Aktualna dopuszczona przez Ministerstwo Zdrowia norma PEM dla częstotliwości powyżej 2 GHz wynosi 61 V/m. Wyniki pomiarów z ostatnich lat wykazują, że natężenie pola elektromagnetycznego w środowisku na terenie Polski utrzymuje się na niskim poziomie, nie przekraczając wartości 7 V/m.
W obszarze dotyczącym pola elektromagnetycznego:
 • obowiązują ścisłe regulacje prawne — Ustawy i Rozporządzenia;
 • stosowane są restrykcyjne, najwyższe z przyjętych w UE, normy bezpieczeństwa, tj. dopuszczalne wartości poziomu PEM;
 • prowadzone są profesjonalne pomiary — wykonywane przez akredytowane laboratoria;
 • realizowany jest państwowy program monitoringu poziomu PEM w środowisku;
 • regularnie prowadzone są badania potencjalnego wpływu PEM na zdrowie człowieka.

Pomiary PEM

Pomiary pola elektromagnetycznego wymagają:
 • zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • dochowania ustalonych przepisami warunków i sposobów pomiaru;
 • stosowania specjalistycznej, wzorcowanej aparatury;
 • uwzględniania poprawek pomiarowych oraz niepewności pomiaru;
 • posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
Pomiary pola elektromagnetycznego są wykonywane przez:
 • prowadzących instalacje radiokomunikacyjne emitujące pole elektromagnetyczne;
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w celu oceny poziomów pola elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska;
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska, w ramach planowych kontroli podmiotów korzystających ze środowiska;
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na uzasadniony wniosek organu samorządu terytorialnego, m.in. w ramach badań interwencyjnych;
 • Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy w ramach, inicjowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, kampanii pomiarowych 2016–2019.

Rozszerzona niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru jest związana z każdym pomiarem, nie tylko pomiarem PEM. Wynik pomiaru jest pewnym przybliżeniem wartości prawdziwej, ponieważ zawsze obarczają go błędy wynikające np. z niedoskonałości stosowanej aparatury pomiarowej, wpływu szeregu czynników zewnętrznych, czy nawet osób wykonujących pomiar. Rozszerzona niepewność pomiaru pozwala stworzyć pewien przedział wartości, w którym wartość zmierzona znajduje się z określonym prawdopodobieństwem, zazwyczaj 95%.
Przykład:
Przyrząd pomiarowy wskazał wartość 10 V/m, a niepewność pomiaru wynosi +⁄− 30%, czyli 3 V/m.
Wynik podany zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową wynosi więc: 10 V/m + 3 V/m = 13 V/m.

Łatwe do obalenia mity o polu elektromagnetycznym

Nie jest prawdą, że:
 • otaczające nas promieniowanie elektromagnetyczne to sztuczny wytwór człowieka;
 • każde promieniowanie jest szkodliwe dla organizmu;
 • antena stojąca na dachu domu jest zagrożeniem dla jego mieszkańców;
 • więcej stacji bazowych oznacza większe natężenie pola elektromagnetycznego;
 • mikrofale wykorzystywane w radiokomunikacji działają jak kuchenka mikrofalowa;
 • pole związane z telefonią komórkową jest równie groźne jak to związane z radioaktywnością;
 • promieniowanie radiowe zostało uznane za czynnik rakotwórczy;
 • im dalej znajduje się stacja bazowa, tym lepiej, bo promieniowanie jest niższe.

tekst i grafiki: www.si2pem.gov.pl

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x