Nowe okoliczności stawiają nam nowe wyzwania, dlatego też zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w nowej formule Festiwalu Piosenki Polskiej, który od lat organizowany jest przez naszą instytucję. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I-III, II kategoria – uczniowie klas IV-VI, III kategoria – uczniowie klas VII-VIII.

 

Głównymi celami Konkursu są: rozwijanie zainteresowań muzyczno-wokalnych wśród młodszych mieszkańców gminy, wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, stworzenie uczestnikom możliwości rozwoju, a także rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (wydarzenia on-line) przeprowadzania konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.

Edycja online konkursu oznacza, że uczestnicy nie będą prezentowali się na scenie, jak w poprzednich latach, a zostaną proszeni o zarejestrowanie swojej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem) i kolejno przesłanie drogą elektroniczną linku do nagranej prezentacji (filmu) na adres: konkurs.ckstkalwaria@gmail.com

ZGŁOSZENIA DO 21 CZERWCA BR.

Szczegółowe informacje zamieszczono w Regulaminie. W razie pytań pracownicy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb. służą pomocą.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ ON-LINE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF DOC

 

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ ON-LINE

zwany dalej „Konkursem”

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, spowodowanym koronawirusem (COVID-19), kolejna edycja Konkursu Piosenki Polskiej zostanie przeprowadzona w wersji on-line.

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą w Starym Kinie, ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej, tel. 33 873 37 71, e-mail: biuro@ckstkalwaria.com

Kontakt ws. Festiwalu: sonia.knapczyk@ckstkalwaria.com

 

II. CELE KONKURSU

Celami Konkursu są:

 • rozwijanie zainteresowań muzyczno-wokalnych wśród młodszych mieszkańców gmin
 • wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i prezentacji swoich talentów
 • stwarzanie możliwości rozwoju kulturalnego
 • rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (on-line) przeprowadza­nia konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska i/lub uczęszczające do szkół podstawowych na ww. gminy.

2.      Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

III kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.

 

3.      Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • Zarejestrowanie prezentacji Uczestnika Konkursu poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem)
 • Przesłanie drogą elektroniczną linku do nagranej prezentacji (filmu) na adres: konkurs.ckstkalwaria@gmail.com

 

Uwagi:

 • Nazwa pliku z nagraniem powinna zawierać skróconą nazwę Konkursu (FPP) oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, czyli: „FPP_Imię_Nazwisko”
 • Zalecamy użycie zewnętrznej platformy do przesyłania plików o pojemności powyżej 20 mb (np. Dropbox, Dysk Google, WeTransfer)
 • Wypełnienie i wysłanie skanu/zdjęcia „Karty zgłoszeniowej” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie”, podpisaną przez opiekuna prawnego na adres konkurs.ckstkalwaria@gmail.com

 
4. Uczestnicy Konkursu wykonują 2 utwory w wyłącznie w języku polskim, z repertuaru polskich artystów. Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo lub podkładu muzycznego (bez wokalu).

5. Rejestracja nagrania powinna być wykonana w warunkach domowych z odległości 2–3 m i obejmować całą postać wokalisty. Prezentacja nie może być montowana lub udoskonalana (dotyczy to zarówno dźwięku, jak i obrazu) po nagraniu.

6. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.

7. Na początku prezentacji Uczestnik Konkursu proszony jest o podanie imienia i nazwiska oraz tytułów wykonywanych utworów.

 

IV. TERMIN KONKURSU I ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Ocena prezentacji odbędzie się 25 czerwca 2020 r. w siedzibie Organizatora (Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb., ul. Mickiewicza 4) tylko z udziałem Jury. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.ckstkalwaria.com

2. Kompletnego zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2020 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Za kompletne zgłoszenie uznaje się:

– przesłanie odpowiednio podpisanego linku do pliku zawierającego prezentację Uczestnika (film) na adres Organizatora: konkurs.ckstkalwaria@gmail.com

– wypełnienie i wysłanie skanu/zdjęcia karty zgłoszeniowej wraz ze Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie na adres konkurs.ckstkalwaria@gmail.com

 • Karty zgłoszeniowa wraz ze Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie na stronie www.ckstkalwaria.com

 

V. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

1.       Zalecamy, żeby uczestnicy sięgali do repertuaru polskich artystów, o wysokich walorach artystycznych (muzycznych i tekstowych).

2.      Dozwolone są wszelkie formy wyrazu scenicznego, jeśli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.

3.      Jury, powołane przez Organizatora, w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie:

 • muzykalność
 • walory głosowe
 •  indywidualny charakter prezentacji
 • dobór repertuaru
 • oryginalność wykonania

4.      Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów w każdej grupie wiekowej.

5.      Dyplomy, nagrody i wyróżnienia zostaną dostarczone przez Organizatora laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w inny sposób (po wcześniejszym kontakcie ze strony Organizatora) w terminie do 3 tygodni od rozstrzygnięcia Konkursu.

6.      Od werdyktu Jury nie ma odwołania.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro­ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x