Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała w ubiegłym roku ponad 19 mln zł z dotacji i środków zewnętrznych

W roku 2021 Zespół Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przygotował i złożył ok. 50 wniosków o dofinansowanie. W tym kilka pozostaje w ocenie. Pozyskano 16 mln. 367 tys. zł

 

Gmina otrzymała także środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 1.267.598,00 zł oraz kanalizacji 5.186.000,00 zł.

Natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 3 mln 27 tys. zł

Łączna kwota przyznanego dofinansowania, pozyskanych dotacji i wsparcia rządowego wyniosła rekordową kwotę 19 mln 394 tys. zł.

 

Projekty które otrzymały dofinansowanie to:

1.    Przebudowa pawilonu sportowo-turystycznego, przebudowa parkingu przy obiekcie, budowa obiektu i zakup rowerów celem uruchomienia wypożyczalni rowerów, przebudowa placu zabaw oraz budowa ścieżek rekreacyjno-edukacyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej – dofinansowany  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – gminy górskie), całkowity koszt zadania to 4.380.000,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 4.273.746,00 zł;

2.    Montaż instalacji OZE w 12 budynkach użyteczności publicznej
w 6 miejscowościach w gminie Kalwaria Zebrzydowska – dofinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – gminy PPGR), całkowity koszt zadania 1.335.000,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 500.000,00 zł;

3.    Lokalny Animator Sportu („Orlik” Kalwaria Zebrzydowska) – dofinansowany z Programu „Lokalny Animator Sportu”, przyznana kwota dofinansowania to 10.800,00 zł;

4.    Lokalny Animator Sportu („Orlik” Przytkowice) – dofinansowany z Programu „Lokalny Animator Sportu”, przyznana kwota dofinansowania to 10.800,00 zł;

5.    Organizowanie prac interwencyjnych – technik administracyjny – dofinansowany z Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymana kwota pomocy to 8.431,20 zł;

6.    Klub 2021  (dla WKS „Żarek” Barwałd Górny) – dofinansowany z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, całkowity koszt zadania to 11.255,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 10.000,00 zł;

7.    Konserwacja kapliczki kamiennej z wizerunkiem św. Jana Nepomucena  z XIX w. w miejscowości Zebrzydowice – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 25.500,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 6.000,00 zł;

8.    Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2021 r. – dofinansowany z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, całkowity koszt zadania to 121.111,60 zł, a otrzymana kwota pomocy to 60.555,60 zł;

9.    Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Przytkowicach – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 1.123.605,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 40.000,00 zł;

10.    Remont i przebudowa bieżni wokół boiska sportowo-lekkoatletycznego położonego w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 2.144.746,41 zł, a otrzymana kwota pomocy to 124.660,00 zł;

11.    Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska (Szkoła Po,03++dstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach) – dofinansowany z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, całkowity koszt zadania to 25.000,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 20.000,00 zł;

12.    Zakup niezbędnego wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Brody z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w celu zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej (dla OSP Brody) – dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowity koszt zadania to 2.380,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 1.128,44 zł;

13.    Konserwacja kapliczki filarowej pw. Matki Boskiej Różańcowej z dzieciątkiem Jezus z 1908 r. w miejscowości Przytkowice – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 17.200,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 9.000,00 zł;

14.    Konserwacja nagrobka ks. Józefa Gacka zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Leńcze – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 19.500,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 9.000,00 zł;

15.    Orkiestrowe tradycje Orkiestry Dętej przy OSP w Przytkowicach – 2021 (dla OSP Przytkowice) – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 9.400,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 5.000,00 zł;

16.    Przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową w budynku OSP w Stanisławiu Dolnym – dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowity koszt zadania to 189.292,71 zł, a otrzymana kwota pomocy to 30.644,92 zł;

17.    Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przytkowicach (dla OSP Przytkowice) – dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowity koszt zadania to 1.123.605,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 340.000,00 zł;

18.    Przebudowa istniejącego budynku „Starej Szkoły” w Brodach – dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, całkowity koszt zadania to 2.500.000,00 zł, a przyznana kwota pomocy to 2.250.000,00 zł;

19.    Wniosek o udzielenie pomocy finansowej gminie na realizację w 2021 r. małopolskiego projektu pn.: „Odkrywam Małopolskę” w ramach wsparcia turystyki szkolnej – dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zadania to 17.111,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 11.600,00 zł;

20.    Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 na realizację wycieczek złożony w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – dofinansowany z Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, całkowity koszt zadania to 170.539,20 zł, a otrzymana kwota pomocy to 121.417,76 zł;

21.    Udzielenie wsparcia na rok 2021 placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – dofinansowany z Programu wieloletniego – „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, całkowity koszt zadania to 25.000,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 20.000,00 zł;

22.    Zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego dla szkół podstawowych
z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – dofinansowany z Programu „Laboratoria Przyszłości”, całkowity koszt zadania i otrzymana kwota pomocy to 627.100,00 zł;

23.    Przebudowa rekreacyjnego kortu tenisowego z dwoma boiskami do tenisa o nawierzchni poliuretanowej w Kalwarii Zebrzydowskiej – dofinansowany z dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa, całkowity koszt zadania to 1.029.175,07 zł, a przyznana kwota pomocy to 823.340,00 zł;

24.    Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – dofinansowany z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”, całkowity koszt zadania i przyznana kwota pomocy to 600.660,00 zł.

Razem jest to kwota 16.367.481,92 zł.

I.    Projekty realizowane w 2021 r., które otrzymały dofinansowanie, a przygotowane i złożone zostały w latach poprzednich:

1.    Zajęcia z nauki pływania dla dzieci z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2021 roku – dofinansowany z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, całkowity koszt zadania to 118.800,00 zł, a otrzymana kwota pomocy to 30.000,00 zł;

2.    Organizowanie prac interwencyjnych – technik administracyjny – dofinansowany z Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymana kwota pomocy to 6.932,32 zł;

3.    „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1 – Zakup laptopów dla szkół z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, całkowity koszt zadania i otrzymana kwota pomocy to 73.603,20 zł;

4.    Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich – dofinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), całkowity koszt zadania i otrzymana kwota pomocy to 1.200.000,00 zł;

5.    Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej – dofinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), całkowity koszt zadania to 2.164.876,41 zł, a otrzymana kwota pomocy to 2.000.000,00 zł;

6.    Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, całkowity koszt zadania to 3.020.660,66 zł, a przyznana kwota pomocy to 1.198.218,10 zł;

7.    Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, całkowity koszt zadania to 2.567.230,91 zł, a przyznana kwota pomocy to 1.633.528,00 zł;

8.    Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach oraz budowa oświetleń w miejscowościach: Barwałd Górny i Stanisław Dolny – dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, całkowity koszt zadania to 534.347,80 zł, a otrzymana kwota pomocy to 331.290,94 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania na realizowane projekty to 6.473.572,56 zł.

info: Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x